Ngày 2/11/2023, UBND huyện Vĩnh Cửu đã có Báo cáo số 1784/UBND-KT gửi UBND tỉnh Đồng Nai về kết quả rà soát nguồn gốc đất của bà Hồ Thị Gái tại xã Bình Hòa.

Qua nghiên cứu báo cáo này có thể thấy việc rà soát nguồn gốc đất đến nay vẫn chưa xong. Mặc dù UBND huyện Vĩnh Cửu có nhiều văn bản chỉ đạo UBND xã Bình Hòa về việc khẩn trương rà soát nguồn gốc đất, thời điểm sử dụng đất… theo những nội dung cụ thể như: Thu thập thông tin, rà soát nguồn gốc sử dụng đất của bà Hồ Thị Gái tại thửa đất số 90, 91, 92, 93, tờ bản đồ địa chính số 19, xã Bình Hòa; đánh giá, làm rõ căn cứ hồ sơ pháp lý trước đây UBND xã đề xuất đưa các thửa đất số 90, 92, 93, tờ bản đồ địa chính số 19, xã Bình Hòa vào phương án đất công (đã được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt tại Quyết định số 2976/QĐ-UBND ngày 29/8/2018) và sổ mục kê do xã quản lý; xác minh nguồn gốc đất từ đâu mà Công ty Khai thác đá Vĩnh Hải sử dụng và có trùng với phần đất bà Hồ Thị Gái đang sử dụng hay không; xác định thời điểm, quá trình, nguồn gốc sử dụng trước năm 1993 các thửa đất số 90, 91, 92, 93, tờ bản đồ địa chính số 19, xã Bình Hòa là do ai quản lý, sử dụng đất.

UBND huyện đã chỉ rõ những việc phải làm, nhưng với hàng loạt báo cáo của UBND xã Bình Hòa thì nội dung lại chưa đảm bảo và đầy đủ theo ý kiến chỉ đạo của UBND huyện.

“Để xử lý dứt điểm vụ việc của bà Hồ Thị Gái, ngày 24/10/2023, UBND huyện tổ chức cuộc họp nghe Chủ tịch UBND xã Bình Hòa báo cáo kết quả xác nhận nguồn gốc đất hồ sơ cấp GCNQSDĐ của bà Hồ Thị Gái. Ngày 25/10/2023, UBND huyện ban hành Thông báo số 1760/TB-UBND về việc ý kiến kết luận của ông Nguyễn Cao Tài - Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc nghe UBND Bình Hòa cáo kết quả xác nhận nguồn gốc đất hồ sơ cấp GCNQSDĐ của bà Hồ Thị Gái. Theo đó, tiếp tục giao UBND xã Bình Hòa khẩn trương rà soát nguồn gốc đất, thời điểm, quá trình sử dụng đất đối với các thửa đất bà Hồ Thị Gái đăng ký cấp GCNQSDĐ theo quy định; có báo cáo, đánh giá kết quả gửi UBND huyện (thông qua Phòng Tài nguyên và Môi trường) trước ngày 5/11/2023”, Báo cáo số 1784/UBND-KT cho biết.

leftcenterrightdel
  Báo cáo số 1784/UBND-KT ngày 2/11/2023 của UBND huyện Vĩnh Cửu. Ảnh: Chu Tuấn

UBND huyện Vĩnh Cửu cũng cho biết, liên quan tới việc này, trong thời gian tới sẽ chỉ đạo Phòng Nội vụ tham mưu UBND huyện xem xét xử lý trách nhiệm của UBND xã Bình Hòa và cán bộ, công chức có liên quan trong việc không thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND huyện.

Theo tìm hiểu của PV, đây không phải là lần đầu mà UBND xã Bình Hòa không thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND huyện. Trước đó, tại Báo cáo số 48/BC-TT ngày 28/4/2022 của Thanh tra huyện Vĩnh Cửu cũng đã kiến nghị UBND huyện ban hành văn bản giao Phòng Nội vụ tham mưu Chủ tịch UBND huyện tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND xã Bình Hòa và công chức địa chính xã Bình Hòa trong việc không chấp hành chỉ đạo tại Kết luận thanh tra số 2039/KL-UBND của UBND huyện và Kết luận thanh tra số 405/KL-STNMT của Sở Tài nguyên và Môi trường…

Tại Kết luận nội dung tố cáo số 2154/KL-UBND ngày 22/11/2022 của Chủ tịch UBND huyện cũng cho biết, đối với thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch UBND xã Bình Hòa không thực hiện trách nhiệm của chủ tịch UBND cấp xã trong việc tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đăng ký xin cấp GCNQSDĐ của ông Dóc và bà Gái…

Thậm chí, tháng 7/2023 vừa qua, liên quan tới Kết luận nội dung tố cáo số 2154/KL-UBND, Chủ tịch UBND xã Bình Hòa đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách do đã có những vi phạm, khuyết điểm theo kết luận nội dung tố cáo…

Liên quan tới vụ việc này, trước đó, tại Thông báo kết luận số 2654/TB-TTKQH, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có ý kiến kết luận đối với Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về vụ việc của bà Hồ Thị Gái.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo UBND huyện Vĩnh Cửu, UBND xã Bình Hòa khẩn trương thực hiện cấp GCNQSDĐ cho bà Hồ Thị Gái theo đúng các quy định của pháp luật về đất đai; xử lý nghiêm minh cán bộ, công chức thiếu tinh thần trách nhiệm trong việc thực thi công vụ cấp GCNQSDĐ cho người dân…

Ngày 25/8/2023, Văn phòng Chính phủ đã có Văn bản số 6615/VPCP-QHĐP về thực hiện Thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo UBND huyện Vĩnh Cửu, UBND xã Bình Hòa khẩn trương thực hiện cấp GCNQSDĐ cho bà Hồ Thị Gái theo đúng các quy định của pháp luật về đất đai; xử lý nghiêm minh cán bộ, công chức thiếu tinh thần trách nhiệm trong việc thực thi công vụ cấp GCNQSDĐ cho người dân…

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Chu Tuấn