Hội nghị đánh giá công tác phối hợp năm 2022 giữa hai ban thường trực ngày càng cụ thể, thiết thực, kịp thời; từ đó giúp cho phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo Việt Nam và hoạt động của Trung ương Ủy ban ĐKCG Việt Nam ngày càng hiệu quả, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy cho rằng, sự phối hợp đã tạo ra những đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động của Trung ương Ủy ban ĐKCG Việt Nam với các hoạt động kịp thời và hiệu quả, sự phối hợp gắn kết từ cấp Trung ương đến địa phương đã góp phần tác động tích cực đến các vị linh mục, chức sắc Công giáo.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, trong năm 2023, hai bên phối hợp chặt chẽ trong việc định hướng, chỉ đạo tốt Đại hội Đại biểu “Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” lần thứ VIII.

Trong đó quan tâm phát hiện, lựa chọn, giới thiệu những nhân sự trẻ là linh mục, nam nữ tu sĩ, giáo dân tiêu biểu trên các lĩnh vực hoạt động xã hội tham gia Ủy ban ĐKCG các cấp, tạo sự kế thừa và tăng cường các nhân tố mới cho hoạt động của Ủy ban ĐKCG Việt Nam.

Tăng cường vai trò của UBTƯ MTTQ Việt Nam và Trung ương Ủy ban ĐKCG Việt Nam trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các chức sắc, chức việc, nam nữ tu sĩ, tín đồ Công giáo; củng cố, nâng cao niềm tin của đồng bào Công giáo đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; tăng cường đồng thuận xã hội nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Thực hiện triển khai rộng rãi ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai nhiệm vụ của Ban Thường trực Ủy ban ĐKCG các cấp và các kênh tiếp thu phản ánh tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của đồng bào Công giáo.

Các đại biểu tham dự cùng thảo luận về nội dung chương trình phối hợp trong năm 2023; về các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu “Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” toàn quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Linh mục Giuse Trần Xuân Mạnh, Chủ tịch Trung ương Ủy ban ĐKCG Việt Nam mong muốn từ nội dung chương trình phối hợp, Ban Thường trực Trung ương Ủy ban ĐKCG  Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong những năm qua, nhất là từ Đại hội lần thứ V, VI, VII đến nay, tiếp tục động viên đồng bào Công giáo trong cả nước đoàn kết đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do UBTƯ MTTQ Việt Nam và Trung ương Ủy ban ĐKCG Việt Nam phát động.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đánh giá cao công tác phối hợp giữa hai ban thường trực trong thực hiện hiệu quả việc tuyên truyền, vận động các linh mục, chức sắc, chức việc, tu sĩ và bà con giáo dân chấp hành pháp luật, phát huy tinh thần yêu nước, tương thân tương ái, kính Chúa yêu nước, sống phúc âm trong lòng dân tộc.

Chủ tịch MTTQ Việt Nam đề nghị, thời gian tới hai cơ quan tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động để các chức sắc, chức việc, nam nữ tu sĩ, đồng bào giáo dân hưởng ứng các cuộc vận động lớn do Đảng, Nhà nước, UBTƯ MTTQ Việt Nam và các tỉnh, thành phố phát động để đẩy mạnh phục hồi, phát triển kinh tế sau đại dịch Covid-19.

Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua đoàn kết xây dựng cơ sở hạ tầng hiện đại, đồng bộ để thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát động với chủ đề "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí". Từ đó tạo sự đồng thuận của bà con trong việc thực hiện giải phóng mặt bằng để triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn.

"Hai bên cần phối hợp để nâng cao đời sống, hỗ trợ những hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn là đồng bào công giáo trên địa bàn ngày càng thực chất, hiệu quả hơn. Từ đó góp phần cùng với nhân dân cả nước chung tay phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc", Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

Thanh Thanh