Ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Quyết định 4996/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông Phạm Tiến Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường kiêm Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất làm Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, thay cho ông Đào Trọng Quy.

Thời hạn bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa là 5 năm, kể từ ngày 1/12/2020.

Nhiều năm qua ông Phạm Tiến Dũng làm Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường kiêm Giám đốc Trung tâm Trung tâm phát triển quỹ đất, đã thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của mình.

Đây là là đơn vị sự nghiệp, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hoá, có chức năng tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất, tạo quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất phục vụ phát triển kinh tế xã hội và ổn định thị trường bất động sản.

Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; quy hoạch, phát triển các khu tái định cư khi được cấp có thẩm quyền giao làm chủ đầu tư; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên đất; đấu giá quyền sử dụng đất; đấu thầu dự án có sử dụng đất; quản lý quỹ đất được giao, đã nhận chuyển nhượng, đã tạo lập, phát triển và thực hiện dịch vụ trong lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa vừa qua, ông Phạm Tiến Dũng trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX.

 

Văn Thanh