Ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ký Quyết định bổ nhiệm có thời hạn 5 năm đối ông Nguyễn Văn Tứ, Phó Giám đốc Sở Tài Chính giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài Chính tỉnh Thanh Hóa, thay cho bà Đinh Cẩm Vân vừa về nghỉ chế độ theo quy định.

Được biết, ông Nguyễn Văn Tứ, có trình độ chuyên môn Cử nhân Tài chính tín dụng thuộc Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội; Thạc sỹ Kinh tế; Cao cấp lý luận chính trị. Ông Tứ là cán bộ trẻ, được đào tạo bài bản, có năng lực, chuyên môn vững vàng, trưởng thành, đi lên từ cơ sở.

Trước đây, ông có thời gian công tác nhiều năm tại phòng Tài Chính Kế hoạch UBND huyện Nông Cống. Quá trình làm việc và phấn đấu, ông được lãnh đạo tỉnh cân nhắc, điều động về công tác tại Trung tâm tư vấn giá cả  rồi phòng Tài chính Đầu tư thuộc Sở Tài chính Thanh Hóa.

Trong các năm từ 2010 đến 2015, ông Tứ luôn luôn phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và được bổ nhiệm làm Phó Chánh Văn phòng rồi Chánh Văn phòng Sở Tài Chính Thanh Hóa.

Qua quá trình phấn đấu, ông Nguyễn Văn Tứ được tín nhiệm bầu Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc Sở Tài chính.

Tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX vừa qua, ông Nguyễn Văn Tứ trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiềm kỳ 2020 -2025.

Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ký Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Tứ làm tân Giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa kể từ ngày 1/12/2020, thay cho bà Đinh Cẩm Vân về nghỉ chế độ theo quy định.

Văn Thanh