Tại tọa đàm, đồng chí Đào Khánh Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy khẳng định ý nghĩa, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng Đảng và xây dựng Đảng về đạo đức theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đề xuất các giải pháp mang tính lý luận và thực tiễn góp phần vào xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng Đảng về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng vào thực tiễn của Đảng bộ thành phố; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo tinh thần các nghị quyết của Đảng và Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Đồng chí Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố và đồng chí Bùi Văn Kiệm, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trình bày tham luận tại tọa đàm. Theo đó, các đại biểu làm rõ bài học về xây dựng Đảng và củng cố chính quyền các cấp trong giai đoạn hiện nay. Trong đó xác định xây dựng Đảng về đạo đức là một trong những vấn đề quan trọng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ thành phố, trong việc hoàn thành thắng lợi Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII “về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

leftcenterrightdel
Quang cảnh buổi tọa đàm khoa học. Ảnh: KT 

Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cảm ơn những tình cảm, sự đóng góp trí tuệ, tâm huyết của các đại biểu, các nhà khoa học tại cuộc tọa đàm.

Những kết quả của tọa đàm khoa học cũng sẽ tạo ra động lực mới cho toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị thành phố trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị các cấp ủy, các tổ chức Đảng và cả hệ thống chính trị các cấp trong thời gian tới tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 01, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và thực hiện Chỉ thị 05, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”, nhằm nâng cao nhận thức sâu sắc những giá trị lý luận và thực tiễn trong xây dựng Đảng về đạo đức theo tư tưởng phong cách Hồ Chí Minh.

Kim Thành