Ngày 10/5, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Đồng Nai đã khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2022 (lớp thứ hai).

Tham gia lớp học có hơn 130 học viên là bí thư, phó bí thư, cấp ủy viên và đảng viên phụ trách công tác kiểm tra, giám sát thuộc các chi, Đảng bộ cơ sở; các chủ nhiệm, phó chủ nhiệm và ủy viên ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối. 

Lớp học bắt đầu từ ngày 10 - 13/5. Trong 4 ngày học tập các học viên được nghiên cứu, trao đổi các chuyên đề về: Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy, các ban cán sự Đảng,ĐDảng đoàn; công tác kiểm tra tổ chức Đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết tố cáo tổ chức Đảng, đảng viên; ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng; một số điểm mới về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Nghiêm Lan