Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm chủ trì buổi lễ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng các đại biểu tham dự buổi kỷ niệm.

75 năm học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, lực lượng CAND đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt, góp phần viết nên những trang sử oanh liệt, hào hùng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đây cũng là dịp để toàn lực lượng CAND thể hiện lòng thành kính, tưởng nhớ Bác Hồ kính yêu đã sáng lập, tổ chức, giáo dục, rèn luyện lực lượng CAND ngày càng trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt; đồng thời tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy.

leftcenterrightdel
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất lên Cờ Truyền thống của Lực lượng Xây dựng lực lượng CAND. Ảnh: Thanh Thanh 

Tại buổi kỷ niệm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương những thành tích, chiến công của lực lượng CAND trong 75 năm học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy.

Tổng Bí thư chúc mừng lực lượng CAND vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất và 75 gương điển hình tiên tiến trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy.

Ông cho rằng, Sáu điều Bác Hồ dạy CAND thật sự là một chỉnh thể thống nhất về hình mẫu người cán bộ chiến sĩ công an cách mạng, là đạo lý, tình cảm, lập trường, quan điểm tư tưởng của giai cấp công nhân; là nguyên tắc, phương châm hành động, thái độ ứng xử, là chuẩn mực về nhân cách mà mỗi cán bộ, chiến sĩ (CBCS) công an, dù ở cương vị công tác nào cũng phải nỗ lực phấn đấu thực hiện cho bằng được.

Tông Bí thư nói: "Sáu điều dạy đó quý lắm, trân trọng lắm, ý nghĩa sâu sắc lắm. Từng câu, từng chữ, từng lời dạy của Bác mãi còn nguyên giá trị, thực sự là ánh sáng, là ngọn đuốc soi đường, chỉ lối, nhắc nhở mỗi CBCS công an phải luôn đặt công việc chung lên trên hết, đặt lợi ích của Đảng, Nhà nước, của nhân dân lên trên hết trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó"

Tổng Bí thư cho rằng, ở mỗi đơn vị, tổ chức, cá nhân nào mà nắm vững, thấm nhuần và thực hiện nghiêm túc theo Sáu điều Bác Hồ dạy CAND thì ở nơi đó sẽ bản lĩnh, vững vàng, trưởng thành và phát triển hơn, trở thành người cán bộ CAND Việt Nam anh hùng.

Thấm nhuần lời dạy của Bác, lực lượng CAND đã chủ động nắm bắt, phân tích, dự báo sát đúng tình hình; thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước trong việc hoạch định các chủ trương, đường lối, chính sách, hoàn thiện thể chế và huy động các nguồn lực để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

Tập trung đấu tranh quyết liệt, có hiệu quả với những hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hoạt động khủng bố, xử lý nhiều vụ kích động chống đối, biểu tình, bạo loạn, gây rối an ninh trật tự; không để phức tạp kéo dài, lan rộng.

Công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, vi phạm pháp luật đạt hiệu quả cao; chất lượng điều tra, khám phá án được nâng lên. Do đó, đã kiềm chế được sự gia tăng của tội phạm, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội, từng bước xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh, thực sự "là điểm tựa bình yên" của nhân dân.

Tổng Bí thư khen ngợi những tấm gương CBCS CAND dũng cảm chiến đấu, anh dũng hy sinh, chấp nhận gian khổ, vượt lên trên mọi khó khăn, thử thách, lập nhiều chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc. Trong thời bình, nhưng máu của nhiều CBCS công an vẫn đổ xuống vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân, trở thành bản anh hùng ca bất tử, xây dựng nên cốt cách, biểu tượng cao đẹp của người chiến sĩ công an cách mệnh.

leftcenterrightdel
 Tiết mục văn nghệ đặc sắc chào mừng buổi kỉ niệm. Ảnh: Thanh Thanh

Tổng Bí thư cho rằng, thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp và khó lường, đặt ra những yêu cầu mới nặng nề hơn đối với lực lượng CAND trong công tác bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng CAND, đòi hỏi cần phải có tầm nhìn mới, tư duy mới, quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, nhất là tâm thế vững vàng để phát triển.

Ông yêu cầu lực lượng CAND phát huy tốt những kết quả đã đạt được, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó cần chú trọng quán triệt, tập trung làm tốt ba vấn đề cốt yếu là "học tập"; "quyết tâm thực hiện, làm theo" và "gương mẫu, đi đầu" của CBCS CAND.

Trước hết, là học tập, học tập không ngừng, thúc đẩy việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy thành việc làm thường xuyên, hàng ngày, thành lối sống, nếp sống, cách làm của từng CBCS CAND; cụ thể hoá Sáu điều Bác Hồ dạy thành chuẩn mực đạo đức, đơn giản, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ đánh giá đối với từng cấp uỷ, đơn vị, cá nhân trong CAND.

Tổng Bí thư nói: "Sáu điều Bác Hồ dạy CAND là lời căn dặn với một lực lượng đặc thù, với một lĩnh vực hoạt động đặc thù mà sức liên tưởng xã hội thật rộng lớn, ai ai tự mình cũng phải thường xuyên soi vào. Mỗi CBCS CAND phải luôn tâm niệm về trách nhiệm, bổn phận và nghĩa vụ, trung thực và khiêm tốn, kính trọng và lễ phép với nhân dân, biết nhận lỗi và quyết tâm sửa lỗi, dám chịu trách nhiệm và kỷ luật, đề cao lòng tự trọng".

Lực lượng CAND cần tiếp tục "gương mẫu, đi đầu" trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng; trước hết, cần phát huy vai trò của người đứng đầu, đây sẽ vừa là tấm gương, vừa là chỗ dựa về tinh thần cho CBCS, tạo sự lan toả mạnh mẽ về thực hiện trách nhiệm nêu gương trong toàn lực lượng CAND. Nêu gương của thành viên cấp uỷ, người đứng đầu phải thể hiện toàn diện trên các mặt; cán bộ, đảng viên làm gương cho quần chúng; chú trọng siết chặt kỷ cương, kỷ luật, điều lệnh, quy tắc ứng xử trong CAND... - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là đồng chí Tổng Bí thư đối với lực lượng CAND; đồng thời khẳng định, lực lượng CAND sẽ tiếp thu, lĩnh hội để tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư; tiếp tục nêu cao tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Thanh Thanh