Nhiệm kỳ qua, với quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ thành phố Lào Cai đã lãnh đạo hoàn thành toàn bộ 22 mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII đề ra, trong đó có nhiều mục tiêu vượt ở mức cao.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình đat 16,4%/năm; thu ngân sách tăng gần 3 lần so với đầu nhiệm kỳ, vượt 180% mục tiêu nghị quyết đại hội; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tích cực, các thành phần kinh tế, quy mô nền kinh tế thị trường phát triển mạnh mẽ, năng động; đô thị được quy hoạch, xây dựng đồng bộ, nhiều năm liền được Hiệp hội Các đô thị Việt Nam bình chọn là đô thị văn minh - xanh - sạch - đẹp.

Chương trình xây dựng nông thôn mới đã hoàn thành, hướng tới nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ trên tất cả các mặt; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm chú trọng; công tác quản lý, điều hành của các cấp chính quyền ngày càng hiệu lực, hiệu quả.

Thành phố Lào Cai đang tiến nhanh, tiến mạnh trên con đường hội nhập và phát triển, tiệm cận tiêu chí đô thị loại I, đô thị trung tâm vùng Tây Bắc, khẳng định vai trò là cầu nối quan trọng trong hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 16,4%; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 86 triệu đồng/năm, bằng 1,3 lần so với mức trung bình của tỉnh. Thương mại, dịch vụ đóng vai trò chủ lực, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 22.500 tỷ đồng trong năm 2019; kim ngạch xuất, nhập khẩu đạt 3,4 tỷ USD; ước năm 2020 thành phố thu hút 3,7 triệu lượt du khách, doanh thu đạt 4.650 tỷ đồng. Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng năm 2020 ước đạt 11.190 tỷ đồng; tổng giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 808 tỷ đồng; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 2.800 tỷ đồng, gấp 2,7 lần so với năm 2015.

Để xây dựng, phát triển đô thị, thành phố đã tổ chức lập, trình phê duyệt 307 đồ án quy hoạch đô thị, quy hoạch; đề xuất UBND tỉnh trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành quyết định điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính, tạo thế và lực mới, là tiền đề cho thành phố hoàn thành các tiêu chí đô thị loại I trong thời gian tới.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục và đào tạo tiếp tục được đổi mới, khẳng định vị trí tốp đầu các địa phương trong tỉnh; văn hóa - thể thao được quan tâm, an sinh xã hội được đảm bảo; quốc phòng, an ninh và đối ngoại được tăng cường; công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính có nhiều kết quả tích cực. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ, công tác xây dựng Đảng tiếp tục được Đảng bộ thành phố coi trọng với trọng tâm là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng; đẩy mạnh công tác chính trị, tư tưởng; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương IV (khóa XII).

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai đã biểu dương, đánh giá cao và chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ, quân và dân các dân tộc thành phố Lào Cai đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, chính trị, xã hội và an ninh quốc phòng của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ rõ một số những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ, đặc biệt là trong công tác quy hoạch, quản lý trật tự đô thị, xây dựng, quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản. Về phát triển kinh tế, tuy tăng trưởng cao nhưng chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của địa phương; đặc biệt lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch chưa trở thành khâu đột phá; tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn thành phố vẫn còn có những biểu hiện diễn biến phức tạp; công tác giải quyết đơn thư chưa kịp thời, một số đơn thư khiếu kiện kéo dài...

Để khắc phục những tồn tại trên, ông Nguyễn Văn Vịnh đã yêu cầu đại hội tập trung thảo luận đề ra những giải pháp, đồng thời bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới đủ sức lãnh đạo Đảng bộ thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đại hội đã tiến hành phiên bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Lào Cai khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, kết quả 40 đồng chí (khuyết 1) đắc cử với số phiếu tập trung cao. Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Lào Cai khóa XXIII đã họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư, các Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, các Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

Ông Đỗ Trường Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Lào Cai khóa XXII được tín nhiệm tái đắc cử chức danh Bí thư Thành ủy Lào Cai khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; các đồng chí: Hoàng Đăng Khoa, Nguyễn Văn Chính tái đắc cử chức danh Phó Bí thư Thành ủy.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Lào Cai lần thứ XXIII cũng đã bầu 46 đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội với những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng và phát triển thành phố Lào Cai trong giai đoạn 2020 - 2025, mục tiêu khái quát là: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; khai thác tốt tiềm năng, lợi thế và sức mạnh toàn dân; xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, đơn vị dẫn đầu về phát triền kinh tế - xã hội của tỉnh”.

Nghị quyết xác định 26 chỉ tiêu chủ yếu như: Phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân giai đoạn 2020 - 2025 là 15,8%; thu nhập bình quân của người dân đến năm 2025 đạt 125 triệu đồng/năm; cơ cấu kinh tế thương mại - dịch vụ chiếm 52%, công nghiệp - xây dựng chiếm 45%, cơ cấu ngành nông - lâm nghiệp còn 3%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong giai đoạn đạt 90.000 tỷ đồng; tổng mức lưu chuyển bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 35.000 tỷ đồng (năm 2025); lượng khách du lịch đến thành phố đạt 4,3 triệu lượt; thu ngân sách Nhà nước đạt trên 4.500 tỷ đồng; nâng cấp 2 xã Vạn Hòa và Cam Đường lên phường; phấn đấu tỷ lệ đô thị hóa đạt 80%, xây dựng mới 107 tuyến phố văn minh. Về quản lý nhà nước, có trên 80% thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; hằng năm, 100% tổ chức chính quyền cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên...

Nghị quyết Đại hội xác định 2 nhiệm vụ đột phá là: "Xây dựng đô thị văn minh, thân thiện" và "Cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành". Để cụ thể hóa Nghị quyết, Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Hành động, trong đó nhất trí xây dựng và thực hiện 6 đề án chuyên đề thuộc các lĩnh vực đô thị, kinh tế, văn hóa - xã hội và xây dựng Đảng - củng cố hệ thống chính trị.

“Với khẩu hiệu "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội Đảng bộ thành phố Lào Cai lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ mở ra một thời kỳ phát trển mới, với những yêu cầu cao hơn của thành phố biên cương. Với truyền thống của một thành phố anh hùng, Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân các dân tộc thành phố đang đoàn kết một lòng, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm vượt khó đi lên, xây dựng thành phố ngày càng hiện đại, văn minh, giàu đẹp, khẳng định vị thế là đô thị trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, động lực phát triển của vùng trung du, miền núi phía Bắc” - ông Đỗ Trường Sơn, Bí thư Thành ủy Lào Cai khóa mới nhấn mạnh.

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, hiệu quả, Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Lào Cai lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp.

Nam Dũng