Theo đó, luân chuyển đồng chí Bùi Đức Hoàng, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy đến nhận công tác tại huyện Đông Hưng; chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy, giữ chức Bí thư Huyện ủy Đông Hưng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phân công đồng chí Vũ Thanh Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh theo dõi, phụ trách Đảng bộ huyện Đông Hưng nhiệm kỳ 2020 - 2025 thay đồng chí Vũ Kim Cứ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư để dành thời gian tập trung thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải đã tặng hoa chúc mừng các đồng chí được điều động, luân chuyển.

Đối với đồng chí Bùi Đức Hoàng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình nhấn mạnh, đây là vinh dự song cũng là trách nhiệm nặng nề đối với cá nhân. Vì vậy, trên cương vị công tác mới, đồng chí Bùi Đức Hoàng sẽ tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm trong quá trình công tác trước đây để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao…

Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình cũng mong muốn, đồng chí Vũ Thanh Vân, với vai trò là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách, theo dõi Đảng bộ huyện bám sát cơ sở, đồng hành, hỗ trợ Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đông Hưng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đề ra.

Trọng Tài