Theo đó, ông Nguyễn Thanh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Vũ Thư được điều động đến nhận công tác tại Ban Dân vận Tỉnh ủy và bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.

Ông Nguyễn Quang Anh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng được luân chuyển đến nhận công tác tại huyện Vũ Thư, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy, giữ chức Bí thư Huyện ủy Vũ Thư nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chúc mừng các cán bộ được điều động, luân chuyển, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải đề nghị, trên cương vị công tác mới, các đồng chí cần tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm, kịp thời nắm bắt công việc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, xây dựng mối quan hệ đoàn kết, thống nhất, đồng lòng xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng vững mạnh, triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển chung của tỉnh trong thời gian tới.

Trọng Tài