Sáng nay (2/8), Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Tường Văn đã trao quyết định bổ nhiệm cho ông Phạm Hồng Biên.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Tường Văn nhấn mạnh, công tác văn phòng đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động của UBND tỉnh, liên quan trực tiếp đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh cũng như điều phối hoạt động của các sở, ngành, địa phương. Đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay khi khối lượng công việc cần phải thực hiện rất lớn.

Trước yêu cầu công việc đặt ra, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị trên cương vị mới, ông Phạm Hồng Biên tiếp tục nỗ lực, cố gắng, phát huy truyền thống đoàn kết của Văn phòng UBND tỉnh hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Ông Phạm Hồng Biên, sinh năm 1981.

Trình độ chuyên môn: Nghiên cứu sinh kinh tế quốc tế; thạc sĩ quan hệ quốc tế; cử nhân kinh tế.

Lý luận chính trị: Cao cấp.

Tháng 9/2018, ông Phạm Hồng Biên trúng tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ninh.

Trước khi trúng tuyển chức danh Phó Giám đốc, ông Biên là Chánh Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ninh.

Trọng Tài