Ngày 17/3, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư về công tác tổ chức cán bộ, trao quyết định của Ban Bí thư về việc bổ nhiệm nhân sự Phó Trưởng ban.

Tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hà Ban đã công bố Quyết định số 1919 của Ban Bí thư về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Hiển, Vụ trưởng Vụ Công nghiệp kiêm Thư ký ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương giữ chức Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh, ông Nguyễn Đức Hiển là cán bộ được bổ nhiệm từ nguồn tại chỗ, đạt tỷ lệ phiếu giới thiệu và phiếu tín nhiệm rất cao.

Ông Nguyễn Văn Bình tin tưởng, trên cương vị mới, ông Hiển sẽ phát huy tốt năng lực, phẩm chất, trí tuệ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, cùng tập thể Ban Kinh tế Trung ương hoàn thành tốt nhiệm vụ được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao.

Tân Phó Trưởng Ban Nguyễn Đức Hiển bày tỏ nhận thức sâu sắc rằng, nhiệm vụ được Ban Bí thư giao là vinh dự lớn, đồng thời là trách nhiệm nặng nề đòi hỏi bản thân phải luôn nỗ lực vượt bậc, không ngừng học tập, rèn luyện, vượt qua khó khăn, thử thách, tận tâm, tận tụy, trách nhiệm và hết lòng vì sự nghiệp phát triển chung của Ban.

Ông Nguyễn Đức Hiển sinh năm 1977, quê quán tại xã Đại Đồng, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.

Ông có trình độ tiến sỹ kinh tế; cao cấp lý luận chính trị với nhiều năm làm công tác giảng dạy, nghiên cứu và quản lý tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, sau đó chuyển công tác sang Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm Viện trưởng Viện Chiến lược Ngân hàng.

Tại Ban Kinh tế Trung ương, ông Nguyễn Đức Hiển đã giữ chức Vụ trưởng, Thư ký Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương trong nhiều năm (theo dõi, tham mưu các lĩnh vực: Công nghiệp, địa phương, tổ chức cán bộ), sau đó kiêm nhiệm thêm chức Vụ trưởng Vụ Công nghiệp.

Ông Nguyễn Đức Hiển cũng tham gia Thường trực Tổ Biên tập nhiều đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị ban hành các nghị quyết, kết luận trong lĩnh vực kinh tế, tham gia biên soạn nhiều sách tham khảo và có nhiều công trình khoa học.

Hương Giang