Tự phê bình, phê bình là vũ khí sắc bén, là công cụ cho sự phát triển

Cập nhật: 29/08/2019 09:52

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết thống nhất của Đảng.

Tự phê bình, phê bình là vũ khí sắc bén, là công cụ cho sự phát triển

Trong Di chúc để lại cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết thống nhất của Đảng”./.

Theo TTXVN

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica