Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết, công tác phòng chống ung thư hiện nay vẫn là một thách thức lớn đối với nền y học trên thế giới và vai trò của điều dưỡng là vô cùng quan trọng. Người bệnh ung thư phải trải qua các phương pháp điều trị khác nhau, thời gian điều trị lâu dài; đặc biệt cần sự tận tâm, chăm sóc của cán bộ điều dưỡng.

Tuy nhiên, hiện nay công tác điều dưỡng đang đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, đó là nguồn nhân lực điều dưỡng thiếu nhiều về số lượng và năng lực chuyên môn thấp hơn so với nhiều nước trong khu vực.

Tại Việt Nam hiện nay, tỷ lệ điều dưỡng ung thư/bác sĩ là 1,8, gần đạt với quy định chung là 2 điều dưỡng/1 bác sĩ. Theo báo cáo từ Ngân hàng Thế giới, tỷ lệ điều dưỡng ung thư/1.000 bệnh nhân chỉ là 21, đây là con số còn khá hạn chế.

Theo Thứ trưởng Trần Văn Thuấn, trong những năm gần đây, có rất nhiều các cơ sở đào tạo điều dưỡng, tuy nhiên, vẫn chưa có các chương trình đào tạo điều dưỡng chuyên ngành, vì vậy, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn và hội nhập. Nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin và khả năng ngoại ngữ của đội ngũ điều dưỡng viên vẫn còn hạn chế.

Chia sẻ tại hội thảo, Giám đốc Bệnh viện K Lê Văn Quảng nhấn mạnh, điều dưỡng không chỉ là việc thực hiện các quy trình kỹ thuật, mà cần xây dựng mối quan hệ gần gũi với người bệnh, lắng nghe, hỗ trợ tinh thần, giảm đau, quản lý tác dụng phụ và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hồi phục của người  bệnh. 

Theo ông Lê Văn Quảng, điều trị ung thư đòi hỏi người điều dưỡng có nhiều đặc thù hơn so với các mặt bệnh khác. Trong khi đó, hiện số lượng, chất lượng điều dưỡng để đảm bảo chăm sóc người bệnh ung thư vẫn còn hạn chế.

Tại Bệnh viện K, hiện tỷ lệ điều dưỡng vẫn thiếu, chỉ chiếm 2/3 nhu cầu cần chăm sóc của bệnh nhân so với chỉ tiêu. Đặc biệt, hiện nay, thách thức đặt ra cho hệ thống điều dưỡng ở nước ta là đào tạo thêm các kiến thức về mặt xã hội, tâm thần học, tâm lý để đội ngũ điều dưỡng có thể trợ giúp người bệnh một cách tốt nhất.

Do vậy, cần có nhiều giải pháp hơn nữa cho công tác đào tạo điều dưỡng, nhất là trong lĩnh vực điều trị người bệnh ung thư.

Để nâng cao chất lượng quản lý cũng như chất lượng chăm sóc người bệnh, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đề nghị các cấp lãnh đạo ngành Y tế tiếp tục quan tâm, đầu tư, ghi nhận và tôn vinh vai trò của người điều dưỡng vì một tương lai tươi sáng của nghề điều dưỡng, cũng như của ngành Y tế nhằm đạt mục tiêu phát triển bền vững, bảo hiểm y tế toàn dân và sức khỏe cho mọi người.

Trong thời gian tới, ngành Y tế Việt Nam tập trung các giải pháp nhằm đổi mới căn bản và toàn diện về công tác điều dưỡng. Trong đó, tập trung nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác điều dưỡng, phát triển nguồn nhân lực điều dưỡng, thúc đẩy phát triển công nghệ và trang thiết bị phục vụ nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh toàn diện, đặc biệt chú trọng tới dinh dưỡng và chăm sóc tâm lý trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, đáp ứng yêu cầu chăm sóc thực tiễn và hội nhập điều dưỡng khu vực ASEAN.

Phương Anh