UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, TP và thủ trưởng các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 29/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản; công văn của Bộ Tài nguyên và Môi trường; công văn, chỉ thị của UBND tỉnh về việc tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động khoáng sản.

Tiếp tục tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm các nội dung của Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24/2/2020 của Chính phủ quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường Kon Tum, UBND tỉnh yêu cầu tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; xử lý nghiêm hành vi vi phạm của tổ chức, cá nhân, nhất là đối với hành vi khai báo sai sản lượng khoáng sản khai thác thực tế, thực hiện không đúng nội dung giấy phép khai thác khoáng sản, gây tổn thất lớn khoáng sản, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Có văn bản yêu cầu các tổ chức, cá nhân hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản cát, sỏi lòng sông chấp hành thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về khoáng sản và Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24/2/2020 của Chính phủ.

Yêu cầu Cục Thuế tỉnh Kon Tum chỉ đạo các bộ phận liên quan và chi cục thuế các huyện, TP, khu vực tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về thuế, hóa đơn và tình hình kê khai, thực hiện nghĩa vụ thuế đối với ngân sách Nhà nước của tổ chức, cá nhân có hoạt động khai thác khoáng sản, trong đó có khai thác cát, sỏi lòng sông trên địa bàn; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Trần Thọ