Bảo vệ môi trường đã có sự chuyển biến rất mạnh mẽ

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà nhấn mạnh: Kể từ sau Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ IV năm 2015 đến nay, công tác bảo vệ môi trường đã có sự chuyển biến rất mạnh mẽ từ chủ trương, giải pháp đến nhận thức và tư duy hành động.

Vấn đề môi trường luôn được đặt ở vị trí trung tâm trong các chương trình nghị sự; các chương trình, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển của đất nước với mục tiêu cao nhất là bảo vệ sức khỏe nhân dân, bảo đảm chất lượng môi trường sống, bảo vệ đa dạng sinh học và hệ sinh thái. Xây dựng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thân thiện với môi trường đã được đưa vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước

Bộ trưởng cho biết, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và chung tay của toàn dân công tác bảo vệ môi trường đã chuyển bị động sang ứng phó, sang chủ động phòng ngừa, bảo vệ và phục hồi. Hệ thống chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường đã được hoàn thiện, trong đó Luật Bảo vệ môi trường 2020 với nhiều chính sách, giải pháp đột phá, đánh dấu giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ trong công tác bảo vệ môi trường, hướng tới mục tiêu cao nhất cải thiện chất lượng môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân.

Chất lượng môi trường sống tiếp tục được cải thiện. Các mô hình, công nghệ hiện đại được triển khai trong tái chế, xử lý chất thải. Hoạt động quan trắc, cảnh báo, dự báo về chất lượng môi trường được nâng cao, cung cấp thông tin về môi trường phục vụ tốt cho hoạt động phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ sức khoẻ cộng đồng.

Nhiều phong trào, mô hình điển hình về bảo vệ môi trường đã đi vào cuộc sống, trở thành hành động và nếp sống của mọi người, mọi nhà và cộng đồng xã hội như vấn đề rác thải nhựa, bảo vệ môi trường nơi sinh sống… ngày càng đóng góp thiết thực cho công tác bảo vệ môi trường.

Không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế

Bên cạnh những thành công đạt được, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đánh giá, công tác bảo vệ môi trường còn có những tồn tại, hạn chế. Chất lượng môi trường tuy đã được cải thiện nhưng vẫn chậm; môi trường ở một số nơi vẫn tiếp tục bị ô nhiễm, đặc biệt tại các lưu vực sông, làng nghề; một số sự cố môi trường vẫn xảy ra; việc khai thác tài nguyên không hợp lý, thiếu tính bền vững tiếp tục làm thất thoát tài nguyên và tác động xấu lên môi trường; tình trạng phá rừng, săn bắt, mua bán trái phép động, thực vật hoang dã, sinh vật ngoại lai xâm lấn đang diễn biến phức tạp.

leftcenterrightdel
 Phó Thủ tướng Lê Văn Thành hi vọng kết quả quan trọng tại hội nghị sẽ là tiền đề quan trọng trong công tác bảo vệ môi trường những năm tiếp theo. Ảnh: ĐT

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cho biết, sau 5 năm chủ trì thực hiện, cho thấy đóng góp rất lớn của ngành TN&MT và các lĩnh vực về bảo vệ tài nguyên.

“Vừa qua, chúng ta đã thực hiện quy hoạch đất đai, trong đó, kiên định mục tiêu giữ đất rừng, đất trồng lúa bảo đảm mục tiêu mà Đại hội Đảng đưa ra. Phát triển kinh tế - xã hội, những dự án ứng dụng công nghệ mới, công nghệ khoa học kỹ thuật, công nghệ tuần hoàn ngày càng nhiều hơn hay các điểm, khu vực ô nhiễm đã được giải quyết ngày càng tốt hơn”, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nói.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cho rằng không được chủ quan với những thành tựu, kết quả đã đạt được, mà cần tiếp tục đưa ra một số giải pháp, chương trình như phát triển số lượng cây xanh ở các địa phương, cây xanh tại khu đô thị. Tiếp theo là rà soát lại các dự án, nhà máy đã xây dựng trong khu đô thị, khu công nghiệp để từng bước di chuyển nếu gây ảnh hưởng đến môi trường.

Đồng thời, từ Trung ương tới địa phương, các bộ, ngành cần tập trung đào tạo nhân lực lĩnh vực bảo vệ môi trường để đáp ứng được tốc độ cải tiến, phát triển ứng dụng khoa học công nghệ.

Hội nghị Môi trường toàn quốc năm 2022 là cơ hội để chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường kết nối giữa các cơ quan, ban, ngành, địa phương. Do đó, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành hy vọng kết quả quan trọng tại hội nghị sẽ là tiền đề quan trọng để chung tay, góp sức thúc đẩy mạnh mẽ những hành động cụ thể trong công tác bảo vệ môi trường những năm tiếp theo.

Thái Hải