Theo Quyết định số 861/QĐ-BXD ban hành kế hoạch thực hiện nghị quyết của Chính phủ về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025, đến năm 2025, duy trì tỷ lệ 100% phủ kín quy hoạch chung đô thị. Quy hoạch xây dựng nông thôn đạt 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới được lập, phê duyệt quy hoạch chung xây dựng xã và thực hiện quản lý theo quy hoạch được duyệt.

Quy hoạch chung đô thị được lồng ghép các mục tiêu tăng trưởng xanh và biến đổi khí hậu phấn đấu hoàn thành đối với đô thị loại II, III. Tỷ lệ đô thị hóa đạt tối thiểu 45%.

Đối với các chỉ tiêu về hạ tầng: Tỷ lệ người dân đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt 95-100%. Tỷ lệ hệ thống cấp nước đô thị lập và thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn đạt 75%. Tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch tại các đô thị dưới 15%. Tỷ lệ thu gom nước thải đạt khoảng 80%.

Đồng thời, tỷ lệ nước thải sinh hoạt được xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn tại các đô thị loại II trở lên đạt khoảng 50% và tại các đô thị loại III, IV, V đạt khoảng 20%.

Phạm vi phục vụ của hệ thống thoát nước mưa tại đô thị đạt 80%. Tỷ lệ đất giao thông trên đất xây dựng tại các đô thị lớn đạt khoảng 11-16%. Tỷ lệ đất dành cho bến bãi đỗ xe đạt 1% và tỷ lệ vận tải hành khách công cộng đạt 15-20%.

Hình thức hỏa táng tại các đô thị đặc biệt đạt tỷ lệ 75%, các đô thị loại I trung bình khoảng 20%, các đô thị còn lại trung bình đạt 15%. Việc chiếu sáng sử dụng nguồn sáng tiết kiệm năng lượng tại các đô thị lớn đạt 20-30%. Diện tích cây xanh bình quân/người dân đô thị đạt khoảng 6-8m2.

Đặc biệt, các chỉ tiêu về nhà ở được quan tâm, như: Diện tích nhà ở bình quân toàn quốc đạt khoảng 27m2 sàn/người. Trong đó, khu vực đô thị đạt khoảng 28m2 sàn/người và khu vực nông thôn đạt khoảng 26m2 sàn/người.

Kế hoạch của Bộ Xây dựng sẽ được tiến hành tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện hàng năm để báo cáo Chính phủ.

TQ