Mô hình này đã được Sở Giao thông Vận tải cho phép thí điểm thực hiện trên sông Vàm Thuật - Bến Cát từ tháng 10/2020.

Theo Sở Giao thông Vận tải, tuyến kênh Vàm Thuật - Trường Đai - Tham Lương qua địa bàn các quận Bình Thạnh, Gò Vấp, 12, Tân Bình và Bình Tân có lượng lục bình, rác thải rất lớn. Nhiều đoạn tích tụ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống người dân. Do đó, việc tổ chức vớt, thu gom chất thải rắn trên tuyến là rất cần thiết.

Phương án vớt, thu gom chất thải trên tuyến kênh này là sử dụng công nghệ mới của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn, với tần suất vớt rác 2 ngày/lần. Dự kiến sẽ thực hiện trong thời gian 10 tháng, bắt đầu từ tháng 3 -12/2021.

Hệ thống vớt rác gồm tàu vớt rác bằng băng tải, tàu vớt rác bằng gàu xúc, tàu kéo, xà lan đặt tàu ngoạm. Khối lượng chất thải rắn sau khi vớt cần vận chuyển và xử lý là khoảng 4.500 tấn…

Thu Huyền