Thí sinh H.N.T, sinh năm 2004, học sinh lớp 12 Trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển, năm học 2021 - 2022 tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại Điểm thi 01- THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển.

Vào buổi thi môn tiếng Anh (chiều ngày 8/7/2022, buổi thi cuối cùng của kỳ thi), thí sinh H.N.T dự thi tại phòng thi số 0121 (phòng thi này do bà T.T.T.T, giáo viên Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai làm nhiệm vụ cán bộ coi thi 1 và ông T.T.N, giáo viên Trường THPT Phan Ngọc Hiển làm nhiệm vụ cán bộ coi thi 2.

Thí sinh H.N.T có mặt tại phòng thi đúng thời gian quy định và thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình theo sự hướng dẫn của hai cán bộ coi thi. Tuy nhiên, sau khi nhận đề và tiến hành làm bài thi, thí sinh H.N.T không tô vào ô trả lời của phiếu trả lời trắc nghiệm (phiếu làm bài thi) mà chỉ làm nháp bằng cách khoanh vào câu hỏi trong đề thi.

Khi có hiệu lệnh hết giờ làm bài, cán bộ coi thi 1 yêu cầu tất cả các thí sinh phải ngừng làm bài ngay và tiến hành thu bài thi. Đến lúc thu bài thi, nhận thấy phiếu trả lời trắc nghiệm của thí sinh H.N.T chưa tô câu trả lời nào (chỉ ghi thông tin cá nhân ở phần trên và tô số báo danh, mã đề thi), cán bộ coi thi 1 có thắc mắc sao thí sinh không tô câu nào. Lúc này thí sinh mới đặt vấn đề xin thêm thời gian để tô một số câu đã làm nháp trên đề thi. Cán bộ coi thi không đồng ý do đã hết thời gian làm bài, nếu đồng ý cho thêm thời gian sẽ vi phạm quy chế thi.

Cán bộ coi thi đã thực hiện đúng quy định về thu bài thu (không thu lại đề thi, giấy nháp đối với các bài thi độc lập Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ theo quy định tại điểm c, mục 10, phụ lục IV Công văn số 1523/BGDĐT - QLCL ngày 19/4/2022 về việc hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 của Bộ GDĐT).

Theo thí sinh trình bày với cán bộ coi thi, thí sinh đã làm bài thi vào đề thi, nhưng chưa tô, rồi em mệt quá ngủ tại phòng thi lúc nào không hay, cho đến khi cán bộ coi thi gọi tên để thu bài thì em mới tỉnh lại.

Qua tường trình của hai cán bộ coi thi, trong quá trình coi thi đã thực hiện đúng quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 22 Quy chế Thi: “… Trong giờ làm bài, một cán bộ coi thi bao quát từ đầu phòng đến cuối phòng, cán bộ coi thi còn lại bao quát từ cuối phòng đến đầu phòng cho đến hết giờ thi; cán bộ coi thi không được đứng gần thí sinh, giúp đỡ thí sinh làm bài thi dưới bất kỳ hình thức nào; chỉ được trả lời công khai tại phòng thi các câu hỏi của thí sinh trong phạm vi quy định”.

Hai cán bộ coi thi đã bao quát và quan sát thấy tất cả thí sinh đều tập trung làm bài, trong đó có thí sinh H.N.T cũng tập trung làm bài. Khi thời gian coi thi trôi dần về cuối, có vài em úp mặt xuống bàn, hai cán bộ coi thi cứ ngỡ là các em đã làm bài thi xong, chờ hết giờ nộp bài thi hoặc đang suy nghĩ để làm bài.

Cán bộ coi thi thực hiện đúng quy định về việc nhắc thí sinh trong phòng thi khi thời gian làm bài còn 15 phút, yêu cầu tất cả thí sinh cần kiểm tra lại bài thi, thí sinh nào tô ngoài giấy nháp thì tô ngay vào Phiếu trả lời trắc nghiệm… Đến khi thời gian làm bài còn 05 phút, cán bộ coi thi tiếp tục nhắc lần hai để thí sinh kiểm tra lại bài làm và thông tin cá nhân.

Từ sự việc nêu trên, căn cứ vào quy định của Bộ GDĐT và tường trình của trưởng điểm thi, hai cán bộ coi thi, Hội đồng Thi khẳng định việc thí sinh ngủ quên tại phòng thi là có; hai cán bộ coi thi đã thực hiện đúng nhiệm vụ được trưởng điểm thi phân công theo Quy chế Thi và các văn bản hướng dẫn về thi của Bộ GDĐT.

Trong quá trình coi thi, hai cán bộ coi thi chưa bao quát tốt phòng thi, nên chậm phát hiện việc thí sinh ngủ quên trong phòng thi (vì nghĩ là thí sinh đã làm xong bài thi hoặc gục đầu xuống bàn để suy nghĩ làm bài).

Trưởng điểm thi có một phần trách nhiệm về sự việc xảy ra tại điểm thi do bản thân phụ trách.

Chủ tịch Hội đồng Thi đề nghị trưởng điểm thi, hai cán bộ coi thi và các thành viên nghiêm túc rút kinh nghiệm, xem đây là bài học sâu sắc trong công tác coi thi, tránh lặp lại sự việc tương tự trong những lần sau.

Lê Phương