Ngày 31/1, tin từ UBND huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa cho biết Ban Thường vụ Huyện ủy đã bỏ phiếu và thống nhất thi hành kỷ luật khiển trách đối với ông Hà Tự Nhiên, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Bá Thước.

Ông Hà Tự Nhiên bị kỷ luật khiển trách do trước đó vị này đã ra thư ngỏ xin tiền các trường trên địa bàn huyện để giam gia "Hội thao Người giáo viên nhân dân" cấp tỉnh do Sở GD&ĐT Thanh Hóa tổ chức.

Trước đó, vào đầu tháng 10/2022, ông Hà Tự Nhiên ra thư ngỏ gửi các trường từ cấp mầm non tới THCS trên địa bàn nhằm kêu gọi đóng góp một phần kinh phí để hỗ trợ tham gia "Hội thao Người giáo viên nhân dân" cấp tỉnh và hội thi "Giai điệu tuổi hồng".

Nhiều lãnh đạo các trường tỏ ra bất ngờ khi nhận được thư ngỏ, vì họ cho rằng các cuộc thi đã được Sở GD&ĐT cấp kinh phí, nhưng không hiểu sao Phòng GD&ĐT huyện Bá Thước vẫn ra thư ngỏ xin tiền các trường.

Theo Phòng GD&ĐT huyện Bá Thước, trong năm học 2022 - 2023, Sở GD&ĐT có kế hoạch tổ chức Cuộc thi "Giai điệu tuổi hồng" và "Hội thao Nười giáo viên nhân dân" ở cấp huyện và cấp tỉnh.

Văn Thanh