Tập trung đầu tư trường, lớp học vùng đồng bào DTTS&MN

5 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU, tỉnh Ninh Thuận đã đầu tư mới 2 trường dân tộc nội trú, với kinh phí 79,48 tỷ đồng, đầu tư xây mới 138 phòng học kinh phí 146,34 tỷ đồng, 100% xã vùng DTTS&MN có trường THCS, trường tiểu học.

Hầu hết các xã có trường, lớp mầm non, có 5 trường phổ thông dân tộc nội trú, 11 trường phổ thông dân tộc bán trú, 100% xã đạt chuẩn phổ cập tiểu học đúng độ tuổi mức độ 1, phổ cập giáo dục THCS và phổ cập mầm non 5 tuổi, 100% xã vùng DTTS&MN đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ theo Nghị định số 20/2014/NĐ-CP của Chính phủ; có 46 trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó 36 trường (THPT, THCS, TH) và 10 trường mầm non.

Đặc biệt, công tác giáo dục định hướng nghề nghiệp được triển khai từ cấp phổ thông, mô hình trường bán trú tại cấp mầm non, tiểu học, THCS được triển khai ngày càng có hiệu quả, tạo điều kiện để các em học sinh tại vùng sâu, vùng xa yên tâm học tập... từ đó, tỷ lệ học sinh bỏ học, nghỉ học giảm.

Bên cạnh đó, ngành Giáo dục còn tập trung nhiều giải pháp để dạy tiếng Việt cho học sinh DTTS từ cấp mầm non đến cấp tiểu học theo các đề án, kế hoạch của Chính phủ và của tỉnh.

Trong đó, duy trì việc dạy học tiếng Chăm tại 24 trường tiểu học thuộc các huyện, thành phố (trừ huyện Bác Ái); triển khai biên soạn sách học tiếng Raglai và đưa vào dạy thí điểm tại các huyện Bác Ái và Thuận Bắc từ tháng 1/2020 theo chủ trương của Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

leftcenterrightdel
 Xe thư viện lưu động đến vùng đồng bào DTTS&MN giúp học sinh được tiếp cận công nghệ thông tin và kiến thức. Ảnh: Khoa Lê

Ngoài ra, trong 5 năm qua tỉnh Ninh Thuận đã thực hiện kịp thời các chính sách hỗ trợ học sinh vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm chính sách học bổng; miễn, giảm học phí; trợ cấp xã hội, hỗ trợ học tập; chính sách ưu tiên tuyển sinh vào đại học, cao đẳng; chính sách phát triển giáo dục đối với các DTTS... Cụ thể, trong 5 năm đã miễn, giảm học phí thực hiện cho 89.835 học sinh, với tổng kinh phí 41,84 tỷ đồng; hỗ trợ chi phí học tập cho 59.496 em, kinh phí thực hiện 35,56 tỷ đồng...

Giữ vững chất lượng giáo dục ở vùng đồng bào DTTS&MN

UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết, trong giai đoạn 2021-2025, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục vùng DTTS&MN để nâng cao dân trí, chất lượng nguồn nhân lực nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh vùng DTTS&MN nói riêng và trên địa bàn tỉnh nói chung.

Đảm bảo 100% số trường, lớp học vùng DTTS&MN được xây dựng kiên cố; 100% các xã miền núi, vùng DTTS giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; thanh thiếu niên từ 15 tuổi trở lên là người DTTS phải được đọc thông, viết thạo tiếng phổ thông...

leftcenterrightdel
 Các học sinh vùng đồng bào DTTS&MN đọc sách trong buổi nghỉ giải lao. Ảnh: Khoa Lê

Để thực hiện mục tiêu trên, tỉnh Ninh Thuận tập trung rà soát, quy hoạch hệ thống mạng lưới trường, lớp, cơ sở giáo dục phù hợp với điều kiện của vùng DTTS&MN. Thực hiện việc sắp xếp hệ thống trường, lớp ở các bậc học, cấp học theo hướng chuẩn hóa.

Đặc biệt, chú trọng đào tạo đội ngũ giáo viên là người DTTS có trình độ cả về sư phạm và kiến thức cho từng vùng, từng dân tộc. Bên cạnh đó, phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý đảm bảo đủ về số lượng, chuẩn về nghề nghiệp, hợp lý về cơ cấu, tăng cường giáo viên là người DTTS&MN.

Ngoài ra, xây dựng chế độ đãi ngộ và sử dụng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục phù hợp với yêu cầu thực tiễn để họ yên tâm với nghề nghiệp, gắn bó với địa phương.

Thực hiện tốt các chính sách của Trung ương đã và sắp ban hành liên quan đến giáo dục miền núi; sửa đổi, bổ sung những chính sách đã ban hành nhưng không còn phù hợp với thực tế hiện nay; nghiên cứu ban hành cơ chế, chính sách mới đặc thù của tỉnh về hỗ trợ cho giáo viên, học sinh, cán bộ quán lý giáo dục, đầu tư cho giáo dục miền núi.

 

Khoa Lê