Đại hội đã bầu ra 21 thành viên Ban Chấp hành của Hội, nhiệm kỳ 2020 - 2024. Ông Võ Quang Hoàng, Giám đốc Khách sạn Ariyana Nha Trang được bầu làm Chủ tịch Hội Khách sạn Khánh Hòa.

Hội Khách sạn Khánh Hòa là tổ chức nghề nghiệp trực thuộc Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa. Ông Hoàng Văn Vinh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa cho biết: Trong những năm qua, hệ thống lưu trú trên địa bàn tỉnh đã phát triển rất nhanh và toàn diện cả về số lượng lẫn chất lượng. Đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh có hơn 700 cơ sở lưu trú, hơn 50 nghìn phòng, đảm bảo cho hàng triệu lượt du khách lưu trú. Việc thành lập Hội Khách sạn và tổ chức Đại hội lần này có ý nghĩa rất quan trọng và góp phần rất lớn đối với việc thúc đẩy phát triển du lịch toàn diện.

Còn bà Đỗ Thị Hồng Xoan, Chủ tịch Hội Khách sạn Việt Nam cho biết: Du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, và được Bộ Chính trị xác định là ngành kinh tế mũi nhọn của cả nước. Doanh thu từ ngành Khách sạn đóng góp trên 65% tổng doanh thu của ngành Du lịch. Khánh Hòa là một trong những trung tâm du lịch lớn của miền Trung và cả nước. Hội Khách sạn Khánh Hòa ra đời sẽ góp phần thúc đẩy phát triển cơ sở lưu trú, khách sạn của địa phương và tạo đà phát triển du lịch Nha Trang - Khánh Hòa mạnh mẽ hơn.

CTV Xuân Hướng