Đối tượng áp dụng theo quyết định trên gồm: hộ gia đình, các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân liên quan tham gia công tác giảm nghèo và an sinh xã hội.

Các tiêu chí đo lường nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 gồm: Tiêu chí về thu nhập (khu vực nông thôn: 2 triệu đồng/người/tháng; khu vực thành thị: 2,5 triệu đồng/người/tháng). Tiêu chí mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản (được quy định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27-1-2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025).

Hộ nghèo, hộ cận nghèo được áp dụng khu vực nông thôn là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 2 triệu đồng trở xuống và thiếu hụt từ 2 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản.

leftcenterrightdel

Hộ nghèo ở huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) nhận tiền hỗ trợ từ mạnh thường quân. Ảnh: Nguyên Dũng

Khu vực thành thị là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 2,5 triệu đồng trở xuống và thiếu hụt từ 2 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.

Còn hộ có mức sống trung bình được xác định ở khu vực nông thôn hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người trên 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng/tháng. Khu vực thành thị trên 2,5 triệu đồng đến hơn 3,7 triệu đồng/tháng.

Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình theo chuẩn của tỉnh Đồng Nai được hưởng các chế độ, chính sách như hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình theo chuẩn nghèo quốc gia.

Nguyên Dũng