Bà Trần Thị Tư (địa chỉ 350G1-G2/3, Khu vực 6, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) là người đang sử dụng hợp pháp thửa đất số 3240, diện tích 78,4m2, và thửa đất số 3241, diện tích 75,7m2, loại đất trồng cây lâu năm, cùng tờ bản đồ số 35 phường An Khánh. Quá trình sử dụng đất, bà Tư đều thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về thuế sử dụng đất ở đối với 2 thửa đất.

Ngày 5/8/2019, Phòng TN&MT quận Ninh Kiều có Công văn số 842/PTNMT gửi các phòng, ban chuyên môn, UBND các phường đề nghị đăng ký nhu cầu sử dụng đất để làm cơ sở lập kế hoạch sử dụng đất năm 2020. Đồng thời, đề nghị UBND các phường có văn bản thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu đăng ký sử dụng đất năm 2020 liên hệ UBND phường để được hướng dẫn và đăng ký.

Thực hiện theo Công văn 842/PTNMT của Phòng TN&MT, tháng 9/2019, bà Trần Thị Tư đã làm đơn gửi UBND phường An Khánh để đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2020 đối với thửa đất số 3240 và thửa đất số 3241. UBND phường An Khánh đã lập danh sách các hộ dân đã đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở để chuyển cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét giải quyết.

Sau khi đăng ký nhu cầu sử dụng đất, bà Tư đã xin chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở đối với 2 thửa đất nêu trên, nhưng không được Phòng TN&MT quận Ninh Kiều xem xét giải quyết theo quy định vì cho rằng vị trí 2 thửa đất bị ảnh hưởng quy hoạch.

Đáng chú ý, trong quá trình tìm hiểu về thủ tục đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất, bà Tư đã nhận được các văn bản trả lời của Phòng TN&MT và Sở Xây dựng có sự khác nhau về thông tin quy hoạch đối với vị trí thửa đất số 3240 và thửa đất số 3241.

Ngày 31/3/2020, Phòng TN&MT có Văn bản số 466/PTNMT về trả lời bà Tư cho rằng, căn cứ Quyết định số 385/QĐ-UBND ngày 2/3/2020 của UBND TP Cần Thơ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của quận Ninh Kiều, vị trí 2 thửa đất nêu trên thuộc quy hoạch có chức năng là đất giao thông và đất khu vui chơi giải trí công cộng. Do đó, chưa đủ điều kiện để chuyển mục đích sử dụng đất.

Văn bản số 466/PTNMT của Phòng TN&MT cũng khẳng định, theo quy hoạch chi tiết 1/500 khu dân cư 91B giai đoạn 3 hiện đang triển khai thực hiện, vị trí 2 thửa đất nêu trên thuộc quy hoạch đường giao thông và công viên cây xanh.

leftcenterrightdel
Văn bản của Phòng TN&MT và Sở Xây dựng có sự khác nhau về thông tin quy hoạch ở vị trí 2 thửa đất. Ảnh: TN 
 

Trong khi đó, tại Văn bản số 1558/SXD-QHKT ngày 2/6/2020 của Sở Xây dựng về cung cấp thông tin quy hoạch đô thị cho biết, vị trí 2 thửa đất nêu trên chưa có quy hoạch chi tiết và quy hoạch phân khu được phê duyệt. Theo đó, đồ án quy hoạch phân khu quận Ninh Kiều đang trong quá trình hoàn thiện trình thẩm định (dự kiến được phê duyệt trong quý III năm 2020). Sau khi đồ án quy hoạch phân khu được phê duyệt, Sở Xây dựng sẽ thực hiện công bố quy hoạch theo quy định.

Trong đơn phản ánh gửi Báo Thành tra, bà Tư cho rằng, dự án khu dân cư 91B, giai đoạn 3 không liên quan gì đến thửa đất số 3240 và thửa đất số 3241 mà bà đang sử dụng hợp pháp. Phòng TN&MT cho rằng vị trí 2 thửa đất này thuộc quy hoạch đường giao thông và công viên cây xanh của dự án khu dân cư 91B là không chính xác.

Ngoài ra, theo bà Tư, Quyết định số 385/QĐ-UBND ngày 2/3/2020 của UBND TP Cần Thơ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của quận Ninh Kiều, đây là chỉ tiêu phân bổ từng loại đất trên địa bàn quận, không thể hiện 2 thửa đất của bà bị ảnh hưởng bởi quy hoạch nào như viện dẫn của Phòng TN&MT.

Để tìm hiểu thông tin, ngày 31/7/2020, phóng viên Báo Thanh tra đã đến UBND quận Ninh Kiều liên hệ làm việc và đã để lại nội dung câu hỏi cần được làm rõ, nhưng đến nay chưa nhận được thông tin phản hồi từ phía chính quyền địa phương.

Trước sự khác nhau về thông tin quy hoạch giữa Văn bản số 466/PTNMT của Phòng TN&MT và Văn bản số 1558/SXD-QHKT của Sở Xây dựng tại vị trí thửa đất số 3240 và thửa đất số 3241, tờ bản đồ số 35 phường An Khánh, quận Ninh Kiều, phóng viên Báo Thanh tra nhận thấy có một số nội dung cần được làm rõ.

Văn bản của của Phòng TN&MT cho rằng vị trí 2 thửa đất nêu trên thuộc quy hoạch đường giao thông và công viên cây xanh của dự án khu dân cư 91B, giai đoạn 3. Trong khi tại Văn bản số 1558/SXD-QHKT, Sở Xây dựng lại cho rằng vị trí 2 thửa đất chưa có quy hoạch chi tiết và quy hoạch phân khu được phê duyệt. Vì sao cùng một thửa đất nhưng lại có sự khác nhau về thông tin quy hoạch giữa Sở Xây dựng và Phòng TN&MT. Thông tin quy hoạch nào là chính xác? Tại vị trí 2 thửa đất nêu trên hiện được quy hoạch là loại đất gì?

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Chu Tuấn - Cảnh Nhật