Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản chỉ đạo gửi các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố về việc chấn chỉnh công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí, đồng thời yêu cầu các đơn vị chủ động cung cấp thông tin cho báo chí công khai, kịp thời, đúng quy định.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, thời gian qua, công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm triển khai, góp phần thông tin kịp thời, minh bạch, có hiệu quả trên các ngành, các lĩnh vực. Tuy nhiên, một số cơ quan, đơn vị, địa phương vẫn chưa chủ động tiếp xúc, đối thoại, tổ chức họp báo để cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí.

leftcenterrightdel

Quang cảnh một buổi gặp gỡ, thông tin báo chí trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Nguyên Dũng 

Để thực hiện chỉ đạo của ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai về việc triển khai thực hiện nghiêm việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai giao thủ trưởng các sở, ban, ngành và chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo Nghị định số 09/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

Chủ động cung cấp thông tin cho báo chí công khai, kịp thời, đúng quy định; quan tâm, phát huy hiệu quả hình thức họp báo và các hình thức khác để thông tin cho báo chí làm tốt công tác truyền thông chính sách. Đặc biệt, các vấn đề sự kiện có tác động lớn đối với xã hội, dư luận xã hội quan tâm và có nhiều ý kiến không thống nhất; vụ việc cần có thông tin ban đầu để định hướng dư luận xã hội; vấn đề được thông tin trên báo chí chưa khách quan hoặc cần cung cấp thêm thông tin để hiểu chính xác, rõ ràng...

Cung cấp, đăng tải thông tin người phát ngôn (là người đứng đầu các sở, ban, ngành, địa phương), người được ủy quyền phát ngôn theo vụ việc đúng quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi, giám sát, đôn đốc, chấn chỉnh việc thực hiện quy định pháp luật về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; tổng hợp phản ánh của các cơ quan báo chí đối với đơn vị, địa phương không thực hiện đúng quy định phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, báo cáo tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý kịp thời.

Nguyên Dũng