Trước đó, ngày 22/12/2022, Thanh tra Bộ Công an đã ban hành Kết luận thanh tra số 36/KL-BCA-X05 về việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước và an ninh mạng đối với Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Theo Quyết định số 2085/QĐ-X05-P8, Đoàn kiểm tra do Đại tá Lương Ngọc Dùng, Phó Chánh Thanh tra Bộ Công an làm Trưởng đoàn, sẽ tiến hành kiểm tra tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng các đơn vị trực thuộc, từ ngày 6-15/11/2023.

Các đơn vị trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư được dự kiến kiểm tra gồm: Trung tâm Thông tin, Cục Quản lý đấu thầu, Cục Phát triển doanh nghiệp, Cục Đầu tư nước ngoài, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Vụ Khoa học, giáo dục, tài nguyên và môi trường, Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ, Tổng cục Thống kê, Vụ Quản lý quy hoạch, Vụ Quản lý các khu kinh tế, Vụ Kinh tế đối ngoại.

Đỗ Huy Long