Đề nghị thu hồi nền nhà bố trí sai đối tượng

Tại Kết luận thanh tra số 400/KL-UBND ngày 24/3/2021 về công tác xét duyệt, bố trí cấp nền nhà tái định cư trên tuyến dân cư đường tránh sạt lở bờ Bắc kênh Xáng, xã Tân An, UBND thị xã Tân Châu đã chỉ ra nhiều hạn chế, thiếu sót, có 2 trường hợp xét chưa đúng đối tượng là hộ ông Nguyễn Văn Thành và hộ ông Nguyễn Văn Minh.

Các hộ này tuy thuộc đối tượng có khó khăn về nhà ở nhưng không thuộc trường hợp có nhà bị sạt lở năm 2016 và không thuộc diện có nhu cầu nhà ở khẩn cấp. Trường hợp này có thể xét duyệt bố trí nền nhà ở vào thời điểm khác.

UBND xã Tân An xét duyệt bố trí nền nhà trên tuyến dân cư đường tránh sạt lở cho 2 trường hợp này cùng thời điểm với nhóm hộ bị sạt lở không có chỗ ở là thực hiện chưa đúng chủ trương, sai quy định trong việc bố trí nền nhà cho hộ bị sạt lở, tạo ra sự so bì, khiếu nại của người dân trong khu vực.

Đoàn thanh tra đề nghị kiểm điểm, phê bình rút kinh nghiệm đối với Chủ tịch UBND xã Tân An và hội đồng xét duyệt đối tượng mua nền nhà trả chậm trên tuyến dân cư xã Tân An do thiếu kiểm tra, để xảy ra sai sót trong xét duyệt bố trí nền nhà sai đối tượng.

Đồng thời, đề nghị UBND xã Tân An phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu cho UBND thị xã lập các thủ tục thu hồi nền nhà (số 20 và 21) bố trí chưa đúng đối tượng trên tuyến dân cư đường tránh sạt lở bờ Bắc kênh Xáng đối với hộ ông Nguyễn Văn Minh và ông Nguyễn Văn Thành; thu hồi số tiền đã cấp 20 triệu đồng/hộ do cấp nền nhà chưa đúng đối tượng.

Ngày 9/9/2022, UBND thị xã Tân Châu có Báo cáo số 1151/BC-UBND, trong đó kiến nghị UBND tỉnh An Giang cho phép địa phương lập các thủ tục xét giao đất cho hộ ông Thành và hộ ông Minh theo hướng Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo giá nền linh hoạt, khi được UBND tỉnh ban hành giá đất đối với tuyến dân cư đường tránh sạt lở bờ Bắc kênh Xáng, do 2 hộ này đã xây dựng nhà ở ổn định.

Tiếp tục kiến nghị giao đất cho 2 hộ dân

Ngày 6/3/2023, UBND thị xã Tân Châu có Báo cáo số 355/BC-UBND về việc xin chủ trương thực hiện kết luận thanh tra công tác xét duyệt, bố trí cấp nền nhà tái định cư trên tuyến dân cư đường tránh sạt lở bờ Bắc kênh Xáng, xã Tân An.

leftcenterrightdel

Báo cáo của UBND thị xã Tân Châu về xin chủ trương thực hiện kết luận thanh tra. Ảnh: CN 

UBND thị xã Tân Châu cho biết, đến thời điểm hiện tại, UBND xã Tân An đã chỉ đạo thực hiện được 6/7 nội dung của Kết luận thanh tra số 400/KL-UBND ngày 24/3/2021 về công tác xét duyệt, bố trí cấp nền nhà tái định cư trên tuyến dân cư đường tránh sạt lở bờ Bắc kênh Xáng, xã Tân An.

Còn 1 nội dung chưa thực hiện xong, đó là việc thu hồi nền nhà bố trí chưa đúng trên tuyến dân cư đường tránh sạt lở bờ Bắc kênh Xáng do sai đối tượng đối với 2 hộ (ông Nguyễn Văn Minh và ông Nguyễn Văn Thành).

Theo UBND thị xã Tân Châu, việc thu hồi 2 nền nhà của hộ ông Nguyễn Văn Thành và ông Nguyễn Văn Minh gặp khó khăn do 2 hộ này đã xây cất nhà ở ổn định, nếu ban hành quyết định thu hồi nền nhà thì việc thi hành quyết định khó khả thi.

Mặc dù vào thời điểm xét duyệt, hội đồng xét duyệt thực hiện chưa đúng quy định về thứ tự đối tượng được ưu tiên là những trường hợp sạt lở khẩn cấp cần phải di dời nhà năm 2020, nhưng 2 trường hợp này cũng không có chỗ ở ổn định. Hộ ông Minh có nhà nằm ở vùng sạt lở nhưng tháo dỡ trước; hộ ông Thành sống dưới ghe cũng nằm trong vùng sạt lở.

Gia đình ông Minh và ông Thành đã thống nhất làm đơn trả lại nền do xét sai thời điểm và kiến nghị được mua nền tại vị trí đã xét theo hướng giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá, vì đã cất nhà ở ổn định trên tuyến dân cư, được UBND xã bình nghị, xét công khai tại địa phương.

UBND thị xã Tân Châu kiến nghị UBND tỉnh An Giang cho phép địa phương lập các thủ tục xét giao đất cho hộ ông Thành và hộ ông Minh theo hướng Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, không thông qua đấu giá theo quy định tại điểm g, khoản 2, Điều 118 Luật Đất đai năm 2013, vì hiện nay 2 hộ này đã xây dựng nhà ở ổn định.

Cảnh Nhật