Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu các đơn vị, địa phương có liên quan nghiên cứu, rà soát nội dung Kết luận thanh tra 1896/KL-TTCP để khắc phục có hiệu quả những hạn chế thiếu sót, sai phạm.

Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện rà soát việc gia hạn giấy phép khai thác các mỏ đá xây dựng gồm: Mỏ đá Soklu 1 thuộc xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất của Công ty TNHH Quốc Phú Sơn Lâm; mỏ đá Soklu 2 và mỏ đá Soklu 5 thuộc xã Quang Trung, huyện Thống Nhất của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất Vật liệu xây dựng Biên Hòa, tham mưu UBND tỉnh có văn bản gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, hướng dẫn thực hiện.

Trên cơ sở ý kiến của Bộ Tài Nguyên và Môi trường, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục chủ trì phối hợp đơn vị có liên quan, rà soát hồ sơ tham mưu để xuất trình UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện theo quy định.

Tổ chức tăng cường kiểm tra, giám sát, đảm bảo đơn vị thi công tuân thủ các quy định liên quan đến thu hồi vật liệu san lấp.

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn được giao tiếp tục chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Cẩm Mỹ, UBND huyện Xuân Lộc tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các phương án hạ cote nền cải tạo đất nông nghiệp có thu hồi vật liệu san lấp phục vụ đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đảm bảo theo đúng phương án được phê duyệt.

Rà soát việc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước theo quy định, thực hiện việc thu nộp thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường đối với các tổ chức được phép thu hồi vật liệu san lấp cung cấp cho dự án cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây theo phương án hạ cote nền, cải tạo đất nông nghiệp đã phê duyệt theo quy định.

leftcenterrightdel

Kế hoạch của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Thu Huyền 

Liên danh Vinaconex - Trung Chính, Công ty Cổ phần 66 Gia Khang, Công ty Xây lắp Dịch vụ Thương mại Sài Gòn, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thời Việt, Công ty Cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Thương mại Sài Gòn có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện nghĩa vụ tài chính, gửi Sở Tài Nguyên và Môi trường, Cục Thuế để làm cơ sở kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của các doanh nghiệp.

Cục Thuế tỉnh Đồng Nai chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, UBND huyện Cẩm Mỹ, UBND huyện Xuân Lộc kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Liên quan đến nội dung đôn đốc việc ký quỹ phụ hồi môi trường đối với các tổ chức được phép khai thác khoáng sản trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài Nguyên và Môi trường tiếp tục chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, UBND huyện Cẩm Mỹ, UBND huyện Xuân Lộc và các đơn vị có liên quan tham mưu thực hiện.

Về điều chỉnh, bổ sung quy hoạch vật liệu san lấp và cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường theo các thủ tục quy định tại Luật Khoáng sản năm 2010, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp với đơn vị tư vấn lập quy hoạch tỉnh hoàn thiện phương án bảo vệ, thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản tại địa phương tích hợp trong quy hoạch tỉnh theo quy định của pháp luật quy hoạch và khoáng sản.

Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát các khó khăn, vượt mức trong việc cấp phép khai thác vật liệu san lấp, tham mưu đề xuất trình UBND tỉnh báo cáo đề xuất Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo thực hiện theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, UBND huyện Cẩm Mỹ, UBND huyện Xuân Lộc và các đơn vị có liên quan rà soát hồ sơ, đánh giá mức độ vi phạm, xác định tổ chức, cá nhân để xảy ra tồn tại hạn chế theo Kết luận số 1896/KL-TTCP, tham mưu đề xuất trình UBND tỉnh chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm tổ chức, cá nhân theo quy định.

Sở Nội vụ có trách nhiệm theo dõi đôn đốc các tổ chức, cá nhân kiểm điểm trách nhiệm theo quy định, tham mưu đề xuất trình UBND tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy đối với tổ chức, cá nhân thuộc diện quản lý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thu Huyền