Vay tiền để chi tiêu... vô tội vạ

Kết quả xác minh cho thấy, được sự thống nhất của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Trạm Lộ, UBND xã Trạm Lộ đã chỉ đạo cán bộ xã Trạm Lộ vay Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, Quỹ Tín dụng của địa phương và các đối tượng khác để nhập quỹ tiền mặt theo dõi riêng và chi chung cho các hoạt động của UBND xã.

Đáng nói, nhiều cán bộ xã Trạm Lộ đã phải thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để đi vay. Từ năm 2010 - 2015, UBND xã Trạm Lộ đã chỉ đạo vay tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.

Có được số tiền trên, UBND xã Trạm Lộ tiếp tục chỉ đạo ông Đinh Bá Long - thủ quỹ ngân sách xã (nay là Phó Chủ tịch UBND xã) chi hết tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng. Trong đó, chi tham quan, học tập kinh nghiệm 260 triệu đồng; chi hội nghị, tiếp khách, mua hoa, chè hơn 300 triệu đồng; chi Tết trong 3 năm gần 82 triệu đồng. Đặc biệt, có những khoản chi cho hoạt động của UBND xã, nhưng chưa có chứng từ gốc để chứng minh. Số tiền này hơn 225 triệu đồng.

Đoàn xác minh khẳng định, việc lãnh đạo UBND xã Trạm Lộ khóa 2010 - 2015 chỉ đạo cán bộ xã Trạm Lộ vay hơn 1,3 tỷ đồng giao cho thủ quỹ ngân sách xã mở sổ sách ghi chép, theo dõi riêng để chi chung cho các hoạt động của UBND xã là vi phạm quy định của Luật Ngân sách và các quy định khác của pháp luật.

Riêng khoản chi hơn 225 triệu đồng chưa có chứng từ gốc để chứng minh trách nhiệm thuộc về UBND xã Trạm Lộ. Đề nghị UBND huyện giao Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện chỉ đạo, hướng dẫn UBND xã Trạm Lộ xem xét, xử lý khoản tiền này.

Quyết toán… “khống”

Chưa dừng lại, UBND xã Trạm Lộ còn quyết toán “khống” một số hạng mục công trình khi được giao làm chủ đầu tư công trình đường giao thông trục xã.

Tổng giá trị dự toán của công trình được phê duyệt hơn 17 tỷ đồng; tổng giá trị quyết toán đã được phê duyệt là gần 16,4 tỷ đồng. UBND xã Trạm Lộ đã thanh toán cho đơn vị thi công (Công ty TNHH Trung Kiên - gọi tắt là Cty) hơn 16,2 tỷ đồng.

Đoàn xác minh khẳng định, UBND xã Trạm Lộ đã ứng tiền thừa cho đơn vị thi công hơn 341 triệu đồng. Việc làm này vi phạm quy định của Luật Ngân sách. Yêu cầu Cty phải hoàn trả lại cho UBND xã Trạm Lộ. Đến nay, đã thực hiện xong.

Công trình này vào năm 2012, đoàn thanh tra huyện đã phát hiện giá trị công trình được phê duyệt tăng so với giá trị tính toán của đoàn hơn 477 triệu đồng (số tiền hơn này đã được UBND xã Trạm Lộ thực hiện thanh toán giảm trừ vào giá trị quyết toán công trình). Kiểm tra lần này, đoàn xác minh tính toán giá trị công trình tăng hơn số tiền hơn 578 triệu đồng. Việc làm này vi phạm quy định của Luật Đầu tư xây dựng cơ bản. Đoàn xác minh yêu cầu, phải thu hồi số tiền này về ngân sách Nhà nước.

Trả lời PV Báo Thanh tra, người đứng đầu UBND xã Trạm Lộ cho biết, đến nay Cty đã thực hiện nộp đầy đủ vào Kho bạc huyện Thuận Thành.

Ngoài ra, đoàn xác minh còn phát hiện quá trình lập hồ sơ hoàn công, quyết toán công trình có một số nội dung không thi công song lại có khối lượng quyết toán hoàn thành như hệ thống thoát nước tường kè.

Công tác tính toán khối lượng và vận dụng các định mức, đơn giá, chưa phù hợp với thực tế thi công công trình.

Kỷ luật nguyên Bí thư, Phó Chủ tịch UBND xã      

Đoàn xác minh đề nghị Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, UBND huyện xem xét có hình thức kiểm điểm đối với hàng loạt lãnh đạo xã Trạm Lộ.

Cụ thể, Bí thư Đảng ủy xã khóa 2010 - 2015; Chủ tịch UBND xã khóa 2010 - 2015; Phó Chủ tịch UBND xã khóa 2010 - 2015 (nay là Bí thư Đảng ủy xã); thủ quỹ ngân sách xã khóa 2010 - 2015 (nay là Phó Chủ tịch UBND xã).

Ngoài ra, nhiều người nguyên là cán bộ xã Trạm Lộ cũng bị đề nghị kiểm điểm, nghiêm túc rút kinh nghiệm. Trong danh sách này có Chủ tịch UBND xã Trạm Lộ (trước là công an xã khóa 2010 - 2015).

Ông Nguyễn Văn Đương - Chủ tịch UBND xã Trạm Lộ cho biết: Đối với Chủ tịch UBND xã khóa 2010 - 2015, Đảng ủy xã đã bỏ phiếu khai trừ Đảng (10/2017), nhưng đến nay chưa có kết luận của Huyện ủy; UBND huyện cũng đã ra quyết định hạ 1 bậc lương.

Ông Đinh Bá Long - thủ quỹ ngân sách xã (nay là Phó Chủ tịch UBND xã) kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo về chính quyền; Đảng ủy xã đề nghị khiển trách về mặt Đảng.

Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Văn Pha và hàng loạt cán bộ khác tự kiểm điểm tại Chi bộ.

Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Đương tự kiểm điểm trước Đảng ủy xã.

Chủ tịch UBND xã thừa nhận, các sai phạm được thanh tra chỉ ra là bài học sâu sắc và đã được lãnh đạo xã tiếp thu, rút kinh nghiệm trong công tác quản lý điều hành chuyên môn.

Hải Hà