Phát huy tinh thần đoàn kết, tạo động lực phấn đấu

Năm 2022, thanh tra các tỉnh miền Tây Bắc sông Hậu đã triển khai kịp thời kế hoạch phát động phong trào thi đua của Thanh tra Chính phủ, của Cụm Thi đua với chủ đề: “Siết chặt kỷ cương, tăng cường hiệu quả công tác thanh tra, thích ứng an toàn trong tình hình mới” trong toàn ngành Thanh tra, nhằm tiếp tục triển khai việc thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng.

Qua phát động, triển khai và thực hiện phong trào thi đua, các đơn vị trong cụm đã hướng dẫn thanh tra các sở, thanh tra cấp huyện trong việc xây dựng kế hoạch thực hiện công tác thi đua khen thưởng, đăng ký thi đua phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị.

Các đơn vị trong cụm đã thực hiện ký kết giao ước thi đua và đăng ký thi đua với Thanh tra Chính phủ theo đúng quy định, làm cơ sở để bình xét, khen thưởng cuối năm. Đồng thời, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả thi đua, khen thưởng; tổ chức sơ kết và tổng kết phong trào thi đua theo quy định và hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ.

Bên cạnh việc triển khai, thực hiện phong trào thi đua do Thanh tra Chính phủ và cụm phát động, các đơn vị cũng triển khai các phong trào thi đua do UBND tỉnh phát động nhằm tạo động lực về tinh thần cho công chức trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Qua đó, giúp cho cán bộ, công chức ngành Thanh tra phát huy tinh thần đoàn kết, tạo động lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao tại đơn vị…

leftcenterrightdel
 Hội thao thanh tra các tỉnh miền Tây Bắc sông Hậu diễn ra tại Đồng Tháp. Ảnh: NH

Ông Dương Hồng Lạc, Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Tháp, Cụm trưởng Cụm Thi đua thanh tra các tỉnh miền Tây Bắc sông Hậu cho biết, trong thời gian qua, cụm đã tổ chức triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua, đảm bảo đúng quy định. Các đơn vị trong cụm tổ chức thực hiện phong trào thi đua nghiêm túc, có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng trong việc thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao.

Đặc biệt, nội dung phong trào thi đua được xây dựng, triển khai gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, tạo động lực để tập thể, cá nhân đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan…

Góp phần nâng cao chất lượng công tác

Năm 2022, qua thực hiện các phong trào thi đua, các đơn vị của cụm đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong công tác chuyên môn, với 41 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội được triển khai, trong đó có 30 cuộc theo kế hoạch và 11 cuộc thanh tra đột xuất, đã kết thúc 34 cuộc. Qua thanh tra, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước hơn 46 tỷ đồng và 51.550m2 đất (đã thu hồi, nộp ngân sách Nhà nước hơn 33,6 tỷ đồng); kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 12 tổ chức và 41 cá nhân.

Hoạt động tiếp công dân được thực hiện đảm bảo theo quy định của pháp luật. Các thành viên của cụm đã tổ chức tiếp 413 lượt công dân với 609 người; đã tiếp nhận 488 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, trong đó có 363 đơn đủ điều kiện xử lý. Đến nay, thanh tra các tỉnh đã kiểm tra, rà soát, tham mưu UBND tỉnh giải quyết 89/92 vụ việc khiếu nại và 65/74 vụ việc tố cáo, đạt tỷ lệ gần 93%.

leftcenterrightdel
 Các đoàn vận động viên tham gia hội thao do Thanh tra tỉnh Đồng Tháp tổ chức. Ảnh: NH

Trong công tác phòng, chống tham nhũng, thanh tra các tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh xây dựng và tổ chức triển khai, thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo, điều hành như: Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022; tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập; tổng hợp kết quả xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2022 của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn…

Ngoài ra, các đơn vị của cụm cũng triển khai, tổ chức thanh tra, kiểm tra đối với các đơn vị, vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, kiến nghị biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

Tại Trà Vinh, qua thanh tra, phát hiện 2 vụ việc với 3 đối tượng có dấu hiệu tham nhũng (đang được cơ quan cảnh sát điều tra xem xét, chưa có quyết định khởi tố); tỉnh Tiền Giang kiểm tra về công tác phòng, chống tham nhũng đối với 2 đơn vị; tỉnh Bến Tre thực hiện 2 đoàn thanh tra trách nhiệm về công tác phòng, chống tham nhũng.

Thanh tra các tỉnh đánh giá, qua thực hiện phong trào thi đua, các đơn vị đã bám sát định hướng của Thanh tra Chính phủ cũng như yêu cầu về nhiệm vụ chính trị của Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao. Từ đó, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác có trọng tâm, trọng điểm, nhằm đảm bảo việc thực hiện kế hoạch năm đạt hiệu quả cao nhất.

Nhật Huyền