D.A chợ truyền thống, kho bảo quản, bãi tập kết hàng hóa, khu trưng bày và giới thiệu sản phẩm OCOP tại xã Hải Đông được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 2619/QĐ-UBND ngày 16/8/2011 với tổng diện tích 33.450m2.

Năm 2017, D.A được điều chỉnh quy hoạch tại Quyết định số 271/QĐ-BQLKKT ngày 28/12/2017, tổng diện tích sau điều chỉnh 33.134 m². Trong đó, diện tích đầu tư xây dựng chợ truyền thống, kho bảo quản, bãi tập kết hàng hóa, khu trưng bày và giới thiệu sản phẩm OCOP 29.096m2; diện tích dự kiến làm đường gom 4.038m2; quy mô chợ hạng 3 (dưới 200 điểm kinh doanh).

Năm 2019, UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt chủ trương đầu tư và chấp thuận Công ty TNHH Thương mại Thành Vinh Móng Cái làm chủ đầu tư thực hiện D.A theo phương thức thuê đất thực hiện D.A; thời hạn thuê đất 50 năm, trả tiền thuê đất hàng năm; thời gian thực hiện 18 tháng kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư (ngày 23/4/2019).

Thời điểm thanh tra, chủ đầu tư đã đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành các hạng mục theo quy hoạch được phê duyệt và đưa D.A vào hoạt động theo tiến độ ghi trong giấy chứng nhận đầu tư.

Theo kết luận thanh tra, D.A chợ truyền thống, kho bảo quản, bãi tập kết hàng hóa, khu trưng bày và giới thiệu sản phẩm OCOP tại xã Hải Đông có mục tiêu nhằm đáp ứng nhu cầu mua bán, phục vụ sinh hoạt hàng ngày của người dân; giải quyết địa điểm kinh doanh đối với các hộ kinh doanh tại chợ cũ xã Hải Đông và nhân dân khu vực.

Đồng thời, phát triển các hoạt động thương mại dịch vụ cho sản phẩm OCOP, nhằm phát huy thế mạnh về sản phẩm nông nghiệp của địa phương để phục vụ nhu cầu phát triển chung của Khu Kinh tế cửa khẩu Móng Cái.

Tuy nhiên, kết luận thanh tra cũng chỉ rõ, quá trình triển khai thực hiện D.A, chủ đầu tư và các sở, ngành, địa phương còn để xảy tồn tại, vi phạm.

Đối với chủ đầu tư, mặc dù D.A đã hết thời hạn đầu tư xây dựng 3 năm nhưng chưa xây dựng hoàn thành 2 hạng mục công trình, gồm: Nhà quản lý nghỉ ca công nhân số 6, diện tích xây dựng 474m2 và Kho hàng tổng hợp số 9, diện tích xây dựng 1.099m2 theo quy hoạch được duyệt và giấy phép xây dựng được cấp.

Ngoài ra, đến thời điểm thanh tra, chủ đầu tư chưa kê khai và thực hiện nghĩa vụ tài chính về thuế tài nguyên và phí môi trường đối với phần khối lượng đất sử dụng để san lấp tạo mặt bằng thực hiện D.A và phần khối lượng đất san nền sử dụng cho D.A theo quy định…

Về phía cơ quan quản lý Nhà nước, Ban Quản lý Khu Kinh tế Quảng Ninh và UBND TP Móng Cái chưa kịp thời kiểm tra, giám sát, phát hiện việc D.A đã hết thời hạn đầu tư xây dựng 3 năm nhưng chủ đầu tư chưa đầu tư xây dựng hoàn thành 2 hạng mục công trình theo quy hoạch được duyệt và giấy phép xây dựng được cấp nhưng đã đưa D.A vào khai thác kinh doanh; chưa hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện các thủ tục về tiền thuê đất theo quy định.

Theo Thanh tra tỉnh Quảng Ninh, nguyên nhân của những tồn tại, vi phạm nêu trên là do chủ đầu tư không chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật và của tỉnh trong quá trình triển khai thực hiện đầu tư D.A.

Ban Quản lý Khu Kinh tế Quảng Ninh, UBND TP Móng Cái chưa thực hiện tốt chức năng tham mưu quản lý Nhà nước theo ngành, lĩnh vực được giao; chưa kịp thời kiểm tra phát hiện tồn tại, vi phạm của chủ đầu tư trong quá trình thực hiện D.A để tham mưu đề xuất UBND tỉnh xử lý theo quy định.

“Trách nhiệm của những tồn tại, vi phạm trên thuộc về Công ty TNHH Thương mại Thành Vinh Móng Cái; Ban Quản lý Khu Kinh tế Quảng Ninh và UBND TP Móng Cái” - kết luận thanh tra khẳng định.

Căn cứ quy định của pháp luật và kết quả thanh tra, Thanh tra tỉnh Quảng Ninh kiến nghị UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo UBND TP Móng Cái, Ban Quản lý Khu Kinh tế Quảng Ninh tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan đến tồn tại, vi phạm.

Trọng Tài