Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra trực tiếp việc chấp hành quy định pháp luật trong kinh doanh hoạt động thể thao tại 9 cơ sở trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Các cơ sở được thanh tra có hoạt động thể thao môn thể dục thể hình và Fitness; bơi, lặn; Yoga; quần vợt; dù lượn được thành lập và kinh doanh theo quy định pháp luật.

Kết luận chỉ ra, các cơ sở kinh doanh hoạt động thể thao trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng được thanh tra đã chấp hành các quy định pháp luật, cơ sở vật chất, trang thiết bị của các cơ sở kinh doanh hoạt động thể thao được đầu tư hiện đại, nhân viên có văn bằng, chứng chỉ chuyên môn theo quy định.

Qua thanh tra, 9 cơ sở được thanh tra đều là doanh nghiệp có tư cách pháp nhân đầy đủ, có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định.

Về giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao, đoàn thanh tra chỉ ra, có 5/9 cơ sở đã được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao theo quy định (Chi nhánh Công ty TNHH Sivananda Yoga Vedanta; Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ và du lịch miền Nam; Công ty TNHH Đỉnh Đồi; Công ty Cổ phần Sandals; Công ty TNHH Đào tạo thể thao hàng không Việt Nam).

Tại thời điểm thanh tra, có 4/9 cơ sở đã nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao (có giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng), gồm: Công ty TNHH MTV Maico Đà Lạt; Công ty Cổ phần Dịch vụ du lịch Đà Lạt; Công ty Cổ phần Nhà hàng - khách sạn Lê Thành; Công ty Cổ phần Phát triển du lịch Tân An.

Thanh tra Bộ kiến nghị các cơ sở kinh doanh hoạt động thể thao môn bơi, lặn, cần có phương án dự phòng, tăng cường nhân viên cứu hộ vào thời điểm lượng khách tăng cao; để đảm bảo an toàn sức khỏe cho người tham gia sử dụng dịch vụ, phải bảo đảm ít nhất 50 người bơi/1 nhân viên trong cùng một thời điểm theo quy định.

Đối với cơ sở kinh doanh môn dù lượn, khi tổ chức hoạt động bay cần đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị tập luyện theo quy định đảm bảo đúng tần suất bay và mật độ hướng dẫn của người hướng dẫn tập luyện, phải đảm bảo phương tiện thông tin, liên lạc thông suốt từ bộ phận điều hành đến quản lý bay khu vực, các vùng hoạt động dù lượn thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý của cơ sở và các cơ quan quản lý có thẩm quyền. Hình thức dù lượn phải bảo đảm phù hợp với phong tục tập quán, truyền thống văn hóa dân tộc.

Thanh tra Bộ cũng kiến nghị Cục Thể dục Thể thao sớm tham mưu, đề xuất xây dựng các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở vật chất, trang thiết bị các môn thể thao, làm cơ sở pháp lý cho việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao (nhất là đối với các môn thể thao mạo hiểm).

Tăng cường công tác tập huấn chuyên môn và cấp giấy chứng nhận đối với nhân viên chuyên môn theo quy định pháp luật.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng tăng cường công tác thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trên địa bàn theo quy định. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật về thể thao cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh hoạt động thể thao.

Chỉ đạo Thanh tra Sở tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật trong kinh doanh hoạt động thể thao trên địa bàn tỉnh.

Các cơ sở được thanh tra nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật trong kinh doanh hoạt động thể thao; yêu cầu các cơ sở chỉ được tiến hành kinh doanh hoạt động thể thao khi được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao.

Đối với các cơ sở kinh doanh hoạt động thể thao môn bơi, lặn phải tăng cường, bổ sung nhân viên cứu hộ vào thời điểm lượng khách tăng cao, để đảm bảo an toàn sức khỏe cho người tham gia sử dụng dịch vụ theo quy định.

Bảo Anh