Theo đó, hiện trạng, dự án có 1 công trình trụ sở làm việc của Công ty CP Đông Hải 27-7 và sân, nhà để xe, tường rào 2 hạng mục công trình xây dựng. Thanh tra tỉnh xác định, việc xây dựng các hạng mục, công trình nêu trên khi chưa có đầy đủ thủ tục theo quy định, chưa có giấy phép xây dựng.

Ngoài ra, Dự án Đầu tư xây dựng khu dân cư mới xã An Phụ, thị xã Kinh Môn do Liên danh Công ty CP Đông Hải 27-7 và Công ty CP Đầu tư xây dựng hạ tầng và Khai thác mỏ Tân Việt Bắc là nhà đầu tư. Vị trí đất nhà ở xã hội hiện trạng đã xây dựng 1 nhà 1 tầng, quây tôn; 2 lán nhà quây tôn 1 tầng; 1 nhà cấp 4; 1 tầng, tường xây gạch. Thanh tra tỉnh xác định, việc xây dựng các hạng mục, công trình nêu trên khi chưa có đầy đủ thủ tục theo quy định, chưa có giấy phép xây dựng.

Thanh tra tỉnh Hải Dương phát hiện Dự án Khu dân cư Dộc Hạ phía Đông thị tứ Đồng Gia, xã Đồng Gia, huyện Kim Thành do Liên danh Hưng Thịnh - Trường Thành là nhà đầu tư có 2 công trình nhà ở kiên cố cao tầng đã xây dựng khi chưa có đầy đủ thủ tục theo quy định, chưa có giấy phép xây dựng.

Đối với Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm tiểu thủ công nghiệp - làng nghề Cổ Dũng, huyện Kim Thành, khi thực hiện khởi công xây dựng, nhà đầu tư không có thông báo khởi công xây dựng đến cơ quan quản lý Nhà nước về xây dựng tại địa phương trước thời điểm khởi công xây dựng. Các đơn vị thực hiện xây dựng khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng đối với hạng mục tường rào của dự án và khu nhà điều hành.

Đối với Dự án Đầu tư xây dựng Khu dân cư mới ven Quốc lộ 38 đoạn từ cầu Sặt đến ngã 5 mới, huyện Bình Giang hiện trạng có 3 hạng mục công trình đã hoàn thiện. Thanh tra tỉnh xác định, việc xây dựng các hạng mục, công trình nêu trên khi chưa có đầy đủ thủ tục theo quy định, chưa có giấy phép xây dựng.

Đối với Dự án Xây dựng Khu dân cư Nam Thắng, phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, hiện trạng trong phạm vi quy hoạch có Tòa nhà Văn phòng và nhà ở công nhân, xưởng sản xuất chưa phù hợp với quy hoạch.

Theo báo cáo của Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Côn Sơn với cơ quan thanh tra, trong quá trình triển khai thi công dự án, khu nhà ở công nhân đã được tháo dỡ. Công ty phải xây dựng một nhà tạm tại vị trí khác để phục vụ sinh hoạt, ăn ở cho công nhân thi công dự án và kho tập kết vật tư vật liệu. Nhà Văn phòng xây dựng từ năm 2010 trước thời điểm quy hoạch Khu dân cư Nam Thắng chưa bị ảnh hưởng nên công ty giữ lại làm trụ sở điều hành dự án. Công ty cam kết, chịu trách nhiệm tháo dỡ các công trình chưa phù hợp với quy hoạch trước khi bàn giao dự án và thực hiện theo đúng quy hoạch chi tiết xây dựng của dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Thanh tra tỉnh đề nghị UBND thị xã Kinh Môn, UBND huyện Bình Giang, UBND huyện Kim Thành kiểm tra xử lý kịp thời theo thẩm quyền đối với các dự án xây dựng không đúng quy hoạch, giấy phép xây dựng được cấp: Dự án Đầu tư xây dựng khu dân cư mới xã An Phụ, thị xã Kinh Môn; Dự án Đầu tư xây dựng khu dân cư mới xã Phúc Thành, thị xã Kinh Môn; Dự án Đầu tư xây dựng Khu dân cư mới ven Quốc lộ 38 (đoạn từ cầu Sặt đến ngã 5 mới), huyện Bình Giang...

UBND thành phố Chí Linh kiểm tra, chỉ đạo nhà đầu tư hoàn trả mặt bằng theo đúng quy hoạch chi tiết được phê duyệt trước khi bàn giao hạ tầng Dự án xây dựng Khu dân cư Nam Thắng, phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh.

Chủ tịch UBND thành phố Chí Linh, thị xã Kinh Môn, huyện Kim Thành, huyện Bình Giang căn cứ các nội dung tồn tại, hạn chế tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan theo quy định.

Hoàng Long + Nam Dũng