Chỉ đạo Bệnh viện Sản Nhi nghiêm túc rút kinh nghiệm

UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, trên cơ sở kết quả rà soát của Sở Y tế và các sở, ngành, UBND tỉnh đã ban hành văn bản về việc thanh tra chuyên đề mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vắc xin, thuốc phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, giao Thanh tra tỉnh thực hiện thanh tra đối với 5 gói thầu mua sắm từ nguồn ngân sách Nhà nước có giá trị trên 1 tỷ đồng do Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Bãi Cháy và Bệnh viện Sản Nhi làm chủ đầu tư.

Giao Sở Y tế, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí chủ động kiểm tra, rà soát trình tự, thủ tục đối với các gói thầu mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm phòng, chống dịch COVID-19 bằng nguồn thu bảo hiểm y tế, dịch vụ khám chữa bệnh và nguồn thu hợp pháp khác.

Đối với 5 gói thầu mua sắm từ nguồn ngân sách Nhà nước, UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá, từ năm 2020 đến 2022, Thanh tra tỉnh đã tiến hành thanh tra việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm, thuốc tại Sở Y tế theo chỉ đạo của UBND tỉnh và Thanh tra Chính phủ.

Qua thanh tra, đã chỉ ra các tồn tại, hạn chế, vi phạm trong quá trình tổ chức mua sắm. Vì vậy, Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm, cũng như kịp thời khắc phục, chấn chỉnh để thực hiện quy trình mua sắm đảm bảo quy định, tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước.

Việc thực hiện mua sắm 5 gói thầu nêu trên cơ bản đảm bảo về quy trình, thủ tục, hồ sơ chặt chẽ theo quy định, đáp ứng yêu cầu về tiết kiệm ngân sách. Các trang thiết bị, hàng hóa được mua sắm đảm bảo số lượng, chủng loại, thông số kỹ thuật, nhãn hiệu, xuất xứ; khi đưa vào sử dụng đã phát huy hiệu quả…

Tuy nhiên, việc triển khai các bước để tiến hành mua sắm còn kéo dài. Trong đó, tập trung từ khâu chủ trương, đề xuất đến xây dựng dự toán gói thầu, dẫn đến có thể không kịp thời xử trí tình huống (nếu xảy ra).

Đặc biệt, gói thầu mua sắm nâng cấp hệ thống oxy tại Bệnh viện Sản Nhi chậm mở thầu so với thời gian quy định.

UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Sở Y tế tổ chức thực hiện các nội dung đã kết luận, kiến nghị; tăng cường chỉ đạo thực hiện việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm, thuốc tại Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc để đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, có phương án, kế hoạch mua sắm và chịu trách nhiệm về trang thiết bị, vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm, thuốc khi có tình huống xảy ra. Chỉ đạo Bệnh viện Sản Nhi nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc thực hiện trình tự, thủ tục đấu thầu đối với gói thầu mua sắm nâng cấp hệ thống oxy…

Rà soát 425 gói thầu

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ninh, đến nay, Sở Y tế và Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí đã hoàn thành công tác kiểm tra, rà soát trình tự, thủ tục đối với các gói thầu mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm phòng, chống dịch COVID-19 chưa được thanh tra, kiểm tra.

Cụ thể: Sở Y tế đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc rà soát đối với 395 gói thầu chưa được thanh tra, kiểm tra với tổng dự toán 104.003,9 triệu đồng; giá trị thực hiện 80.100 triệu đồng. Các gói thầu đã bàn giao hàng hóa, thanh lý hợp đồng.

Qua kiểm tra, rà soát, cho thấy các đơn vị đã ban hành quy trình mua sắm, thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định Luật Đấu thầu, các văn bản liên quan và hướng dẫn của Sở Y tế.

Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, để có đủ vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm phục vụ công tác xét nghiệm sàng lọc virus SARS-CoV-2, một số đơn vị đã áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn để mua sắm.

Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí đã thực hiện kiểm tra, rà soát đối với 30 gói thầu (năm 2022) chưa được thanh tra, kiểm tra với tổng giá trị dự toán 12.940.379.550 đồng; giá trị trúng thầu 12.282.479.550 đồng; giá trị nghiệm thu, thanh lý hợp đồng 7.027.831.550 đồng.

Qua kiểm tra, đã phát hiện một số hạn chế, tồn tại trong công tác đầu thầu như: Quyết định phê duyệt dự toán mua sắm đối với một số gói thầu theo hình thức chỉ định thầu còn nêu thiếu căn cứ Quyết định 4750/QĐ-UBND ngày 22/12/2021 của UBND tỉnh; không đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu; không đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu.

Đến nay, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí đã yêu cầu các tập thể, cá nhân có liên quan đến công tác mua sắm rút kinh nghiệm và thực hiện đăng tải bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ninh, các địa phương trong tỉnh cũng đã tổ chức rà soát đối với các gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm thuộc thẩm quyền địa phương chưa được thanh tra.

Qua đó, có 6 địa phương không còn các gói thầu chưa được thanh tra, kiểm tra, gồm: Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí, Cô Tô, Vân Đồn, Đông Triều.

5 địa phương còn các gói thầu mua sắm chưa được thanh tra nhưng đề xuất không thực hiện thanh tra do đều là các gói thầu nhỏ lẻ (dưới 100 triệu đồng), gồm: Móng Cái, Ba Chẽ, Bình Liêu, Đầm Hà, Tiên Yên.

2 địa phương đang giao thanh tra cấp huyện xây dựng kế hoạch tiến hành thanh tra trong thời gian tới, gồm: Thị xã Quảng Yên 4 gói thầu với tổng giá trị 2.054.840,4 đồng; huyện Hải Hà 2 gói thầu với tổng giá trị 395,97 triệu đồng. 

Trọng Tài