Quy hoạch chi tiết xây dựng Nhà máy Xử lý rác thải Seraphin Hải Dương được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3703/QĐ-UBND ngày 19/10/2007 và 2 lần được UBND tỉnh điều chỉnh tại Quyết định số 1782/QĐ-UBND ngày 20/6/2011, Quyết định số 1322/QĐ- UBND ngày 23/5/2016.

Công ty APT-Seraphin được Sở Xây dựng cấp 9 giấy phép xây dựng tại nhà máy, gồm 8 giấy phép cấp ngày 16/6/2019  và 1 giấy phép cấp ngày 29/12/2016.

Các công trình xây dựng Công ty APT-Seraphin được cấp phép có tổng diện tích 12.471m2 gồm: Nhà hành chính, hội trường 270m2; nhà ăn ca 280m2; nhà nghỉ ca, thay đồ công nhân 155m2; nhà để xe, nhà bảo vệ, nhà phụ trợ, cổng, tường bao 810m2; nhà trưng bày và bán sản phẩm 196m2; nhà xưởng tiếp nhận, tách lọc 5.310m2; kho phân, nhà đóng rắn, nhà đốt 1.890m2; trạm cân, bể lọc nước thải 200m2; nhà lò đốt + tái chế 1.680m2; nhà tiếp nhận + tái chế 1.680m2.

Kiểm tra thực tế, các công trình được Công ty APT-Seraphin đầu tư xây dựng có tổng diện tích 29.234,1m2.

Sai phạm nghiêm trọng là, 15 công trình xây dựng không có trong quy hoạch được duyệt, không được cấp phép xây dựng có tổng diện tích 2.603,2m2, gồm: Xưởng gia công sửa chữa, trạm biến thế, nhà đặt máy bơm xây dựng trên đất quy hoạch cây xanh cảnh quan; nhà cấp 4 và bể xây dựng trên đất quy hoạch khu xử lý nước thải tập trung, khu cây xanh cách ly và khu xử lý nước thải bằng phương pháp vi sinh; nhà xưởng, lán tôn, 2 sân xỉ+bể xây dựng trên đất quy hoạch bãi chôn lấp; 5 nhà cấp 4 xây dựng trên đất quy hoạch cây xanh cách ly.

7 công trình đã và đang xây dựng sai quy hoạch, sai nội dung giấy phép được cấp có tổng diện tích 24.109,6m2, gồm nhà bảo vệ, trạm cân, nhà lò đốt + tái chế, khu tái chế, khu đóng rắn, nhà kho+sản xuất, nhà tiếp nhận+tái chế (đang xây dựng).

Trong khi đó, Công ty APT-Seraphin chưa đầu tư xây dựng các công trình theo quy hoạch gồm nhà để xe cán bộ công nhân viên, nhà văn phòng và ăn ca, nhà chuyển giao công nghệ, nhà trưng bày và bán các sản phẩm tái chế, khu cây xanh thể thao, nhà sản xuất phân vi sinh, khu đất dự trữ phát triển, bãi chôn lấp (hiện trạng vẫn là ao), một phần khu xử lý khói bụi, bãi xe.

Sau khi phát hiện sai phạm nêu trên, UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu Công ty APT-Seraphin dừng ngay việc thi công xây dựng công trình nhà tiếp nhận + tái chế (QH-9) do đang thi công sai vị trí quy hoạch và nội dung giấy phép được cấp.

UBND tỉnh yêu cầu công ty liên hệ với Sở Xây dựng để được hướng dẫn và thực hiện rà soát các điều kiện về cấp phép xây dựng, hoàn thiện các thủ tục liên quan, lập hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với các công trình xây dựng sai nội dung giấy phép đã được cấp (nếu đủ điều kiện); tổ chức tự tháo dỡ các công trình xây dựng không có trong quy hoạch được duyệt, không đủ điều kiện cấp giấy phép xây dựng. Hoàn tất các thủ tục về phòng cháy chữa cháy và hồ sơ nghiệm thu công trình đưa công trình vào sử dụng theo quy định.

Như Báo Thanh tra thông tin, hiện nay, trong khuôn viên nhà máy của Công ty APT-Seraphin còn tồn đọng khoảng 22.800 tấn rác thải tập kết từ năm 2012. Mặc dù Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đã ban hành kết luận thanh tra và UBND tỉnh Hải Dương liên tục chỉ đạo xử lý, thế nhưng Công ty APT-Seraphin không chấp hành suốt nhiều năm qua.

Hoàng Long