Tùy tiện bán đất cho Bí thư Thành ủy TP Huế

Theo TTCP, công tác quản lý và sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế còn một số tồn tại, thiếu sót, vi phạm. Chất lượng quy hoạch chưa cao, kế hoạch sử dụng đất chưa sát với thực trạng tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương dẫn tới một số chỉ tiêu được phê duyệt và thực tế thực hiện chưa đạt yêu cầu. Việc thẩm định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa phù hợp và sát với tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương nên một số chỉ tiêu đất phi nông nghiệp đạt thấp. Các cơ sở nhà đất công do địa phương quản lý còn nhiều nhưng chậm được xử lý, để hoang hóa làm lãng phí nguồn lực Nhà nước.

TTCP chỉ ra, việc mua bán tài sản gắn liền với đất tại 69 Võ Thị Sáu, TP Huế, nhưng chưa thực hiện ký hợp đồng thuê đất và thu tiền thuê đất. UBND thị xã Hương Thủy giao đất làm nhà tình nghĩa cho bà Đỗ Thị Yên, thôn Vân Khê, xã Thủy Thanh không thực hiện đầy đủ về trình tự thủ tục theo quy định, có dấu hiệu hợp thức hóa việc giao đất của UBND xã; giao đất cho ông Trần Duy Thành, thôn Thanh Thủy Chánh, xã Thủy Thanh không qua hình thức đấu giá; cho ông Ngô Tam Bửu thuê đất tại thôn Thanh Toàn, xã Thủy Thanh không đúng mục đích, quy hoạch sử dụng đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Ngô Thị Quẹo, thôn Lang Xá cồn, xã Thanh Thủy không đúng nguồn gốc, mục đích sử dụng đất; cho bà Trần Thị Thiên thuê đất tại thôn Diêm Tụ, xã Vinh Thái, huyện Phú Vang, nhưng để hoang hóa, không đưa vào sử dụng.

Bên cạnh đó, việc cho phép gia hạn nộp tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất, tách thửa, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoàn trả tiền bảo lãnh thực hiện dự án, hoàn trả tiền đầu tư tại khu nhà đất số 73 Nguyễn Huệ cho Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng và Thương mại Việt Thành sai quy định.

Điều đáng nói, UBND tỉnh cho phép hoán đổi 7 hộ có đất ở từ khu Lò Gạch (cũ) sang khu quy hoạch Tổ 9, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai, việc xác định giá chưa đúng, làm thất thu ngân sách 1.108,302 triệu đồng.

TTCP cũng chỉ ra, việc phân lô tổ chức bán đấu giá 18 lô đất tại xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy chưa minh bạch, có dấu hiệu dàn xếp cho ông Lê Ngọc Thiện có hộ khẩu thường trú 23 Hai Bà Trưng, TP Huế trúng đấu giá vi phạm.

Việc TP Huế bán chỉ định Lô đất A7, TP Huế có diện tích 195,2 m2 thuộc quỹ đất trong kế hoạch đấu giá cho ông Huỳnh Cư, Bí thư Thành ủy TP Huế là thể hiện sự tuỳ tiện, làm thất thu ngân sách Nhà nước.

Ngoài ra, việc quản lý sử dụng đất sau cổ phần hóa của Công ty Cổ phần In tại 57 Bà Triệu, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư tại 93 An Dương Vương, Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang tại 101 Hùng Vương, Công ty Cổ phần Thương mại Huế tại 209 đường Trần Hưng Đạo, Công ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế tại 23 Hà Nội và số 9 Phạm Văn Đồng chưa đúng mục đích sử dụng đất theo quyết định giao đất, cho thuê đất, hợp đồng thuê đất, vi phạm quy định, nhưng chậm được xử lý, cần kiểm tra, rà soát, xác định số thu lợi bất hợp pháp làm cơ sở truy thu đối với các doanh nghiệp cổ phần hóa cho các tổ chức, cá nhân thuê lại tài sản, thuê đất theo quy định.

Việc bán đấu giá 5 cơ sở nhà đất công, TP Huế căn cứ vào giá đất năm 2013 của UBND tỉnh để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất mà không xác định giá đất cụ thể làm căn cứ xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà đất là vi phạm quy định và thời điểm tổ chức đấu giá các cơ sở nhà đất và phương án đấu giá đã được phê duyệt nhưng không cùng thời điểm (năm) là vi phạm Nghị định số 17/2010/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản.

Tổ chức đấu thầu dự án, công trình kém hiệu quả

Về công tác quản lý đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, TTCP chỉ ra: Công tác lập, thẩm định và phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán còn hạn chế, chưa đảm bảo yêu cầu về tính khả thi và tính hiệu quả của dự án dẫn tới nhiều dự án trong quá trình thi công phải xử lý, điều chỉnh phát sinh nhiều lần, làm tăng giá trị gói thầu, kéo dài thời gian thi công, làm giảm hiệu quả đầu tư của dự án và gây bức xúc cho người dân.

Tổ chức đấu thầu một số dự án, công trình kém hiệu quả, tỷ lệ giảm giá qua đấu thầu quá thấp (giảm dưới 0,1%), giá trúng thầu thường sát giá gói thầu, không đạt mục tiêu tiết kiệm vốn cho ngân sách.

Công tác quản lý chất lượng, quản lý tiến độ chưa được quan tâm đúng mức, hầu hết các dự án được kiểm tra không lập tiến độ thi công chi tiết, nhật ký thi công ghi chép sơ sài không đầy đủ nội dung theo quy định, quá trình thi công kéo dài, chậm hoàn thành đưa vào sử dụng... đã làm giảm hiệu quả đầu tư.

Cá biệt, dự án Văn phòng làm việc các Ban của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế và dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Lập An chất lượng thi công không đảm bảo, mới đưa vào sử dụng đã có biểu hiện xuống cấp, hư hỏng.

Công tác quyết toán dự án hoàn thành chưa đảm bảo về thời gian theo quy định, đến thời điểm thanh tra vẫn còn 487 dự án (chiếm 35% tổng số dự án hoàn thành) sau khi bàn giao đưa vào sử dụng chậm nộp báo cáo quyết toán, chậm phê duyệt quyết toán từ dưới 6 tháng đến trên 24 tháng. Một số dự án đã được tạm ứng, thanh toán vượt so với số quyết toán nhưng đến nay vẫn chưa thu hồi hoàn trả ngân sách Nhà nước số tiền là 4.582,57 triệu đồng.

Công tác kiểm tra, giám sát, nắm bắt tiến độ, tình hình thực hiện các dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách Nhà nước còn chưa được thường xuyên, kịp thời, còn có biểu hiện buông lỏng quản lý đầu tư ở một số dự án. Thiếu kiên quyết trong việc xử lý đối với các dự án chậm tiến độ, các dự án đã được điều chỉnh gia hạn nhiều lần nhưng không hoàn thành; cá biệt có dự án không triển khai hoặc không có khả năng hoàn thành cần phải được rà soát chấm dứt hoạt động theo quy định...

Xem xét chấm dứt hoạt động, thu hồi đất 29 dự án chậm tiến độ kéo dài nhiều năm

TTCP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức xử lý phù hợp đối với Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách và chỉ đạo làm rõ trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có liên quan theo phân cấp cán bộ đã để xảy ra các vi phạm, khuyết điểm.

Yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế căn cứ kết luận thanh tra chỉ đạo thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có liên quan tiến hành kiểm điểm trách nhiệm, có hình thức xử lý kỷ luật các tổ chức, cá nhân để xảy ra thiếu sót, tồn tại, vi phạm và tập trung giải quyết, chấn chỉnh, khắc phục các vi phạm, thiếu sót, tồn tại.

Giao các cơ quan chức năng xử lý số tiền vi phạm phát hiện qua thanh tra với tổng số tiền là 401.720,45 triệu đồng và 1.219 USD.

Rà soát, xem xét chấm dứt hoạt động, thu hồi đất đối với 29 dự án chậm tiến độ kéo dài nhiều năm, chưa hoàn thành thủ tục đầu tư, chưa triển khai đầu tư vi phạm quy định; Rà soát, xử lý chấm dứt hoạt động một phần đối với 4 dự án trong khu kinh tế do vi phạm quy định.

Căn cứ năng lực của chủ đầu tư, kiểm tra lại tiến độ, yêu cầu cam kết thời hạn hoàn thành dự án, trường hợp vi phạm cam kết, kiên quyết chấm dứt hoạt động, thu hồi đất theo quy định đối với 19 dự án chậm tiến độ, nhưng do chưa hết thời hạn đầu tư hoặc đầu tư dở dang.

Rà soát để có biện pháp xử lý phù hợp, đúng pháp luật đối với 33 dự án có thời điểm buông lỏng quản lý, không theo dõi, quản lý tiến độ.

Thái Hải