Tuyển dụng giảng viên không có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

Theo Bộ GDĐT, Trường ĐH KTQD là một trong những cơ sở đào tạo đại học lớn, có bề dày truyền thống và uy tín trong nước và quốc tế đã đào tạo ra hàng ngàn chuyên gia trong các lĩnh vực kinh tế và quản lý kinh tế.

Trường là đơn vị đầu tiên được thực hiện tự chủ trong các lĩnh vực hoạt động liên quan đến tổ chức bộ máy, nhân sự, quản lý tài chính, tài sản, việc thực hiện các nhiệm vụ về đào tạo, nghiên cứu khoa học theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ…

Tuy nhiên, qua thanh tra hành chính tại Trường, Bộ GDĐT đã chỉ ra hàng loạt hạn chế, thiếu sót.

Trong công tác tổ chức cán bộ, trường chưa kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành các văn bản thay thế cho phù hợp với các quy định mới của Đảng, Nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật; chưa kịp thời ban hành quyết định thay thể quyết định về quy chế bổ nhiệm, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ từ chức và miễn nhiệm viên chức quản lý Trường ĐHKTQD; chưa trình Hội đồng Trường xem xét phê duyệt biên chế, số lượng người làm việc của các năm 2017, 2018, 2019.

Thành lập Hội đồng Tuyển dụng trước khi thu nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển không đúng quy định; danh sách Hội đồng Tuyển dụng đợt 1 năm 2017 có thành viên trong Tiểu ban Đề thi là thành viên trong Tiểu ban Coi thi; 1 viên chức tuyển dụng vào vị trí “giảng viên” năm 2017 không có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

Trong công tác quy hoạch, bổ nhiệm, trường chưa kịp thời rà soát cán bộ không còn đáp ứng các yêu cầu quy định về tuổi bổ nhiệm, chuyển công tác, đã được bổ nhiệm để đưa ra khỏi danh sách quy hoạch; các nhân sự được bổ nhiệm sau ngày 28/2/2018 chưa có kết luận về tiêu chuẩn chính trị.

Hồ sơ của một số nhân sự còn thiếu thành phần như giấy khám sức khỏe, kê khai tài sản, lý lịch.

Trường hợp bổ nhiệm PGS.TS Nguyễn Ngọc Quang chưa được quy hoạch không đảm bảo quy định.

Chi phúc lợi cho các đơn vị bên ngoài không đúng quy định

Trong công tác quản lý tài chính, trường chưa thực hiện nội dung công khai theo quy định tại điểm a, c, d, đ Khoản 3, Điều 4 Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT; thời điểm công khai chậm hơn so với quy định tại điểm a, Khoản 1 Điều 8 Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GDĐT.

Về Quy chế Thu chi nội bộ, trường chưa quy định tỷ lệ trích lập các quỹ học bổng sinh viên, dẫn đến việc chi học bổng cho sinh viên chưa đảm bảo tối thiểu bằng 8%; chưa quy định tỷ lệ trích lập Quỹ Khoa học công nghệ, dẫn đến việc chi nghiên cứu khoa học chưa đảm bảo theo tỷ lệ 8%; quy định về mức chi giáo trình và học liệu học tập cao hơn quy định.

Đoàn thanh tra cũng chỉ ra các khoản thu sai quy định với tổng số tiền hơn 4,6 tỷ đồng, trong đó thu học phí hệ đào tạo đại học chính quy K53 (đào tạo theo địa chỉ) đối với Quân đội và các ngành còn lại và đại học chính quy K58, K59; K60 (đào tạo theo nhu cầu xã hội) số tiền hơn 1,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, đoàn thanh tra còn chỉ ra một số khoản thu chưa có trong quy định như thu tiền chuyển điểm tiếng Anh, thu tiền hỗ trợ hoạt động của các sinh viên lớp điều hành cao cấp EMBA số tiền hơn 2,9 tỷ đồng; thu cải thiện điểm cho sinh viên có kết quả đạt loại B, C chưa phù hợp.

Trường ĐH KTQD đã chi vượt giờ giảng; chi hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên chậm so với dự toán Bộ giao; trích lập Quỹ Dự phòng ổn định thu nhập hơn 55,6 tỷ đồng từ nguồn kinh phí chưa sử dụng của năm 2017 chuyển 2018 chưa phù hợp với quy định theo hướng dẫn tại Thông tư số 107/2017/TT-BTC.

Đặc biệt, nhà trường thực hiện chi Quỹ Phúc lợi chưa thực hiện đúng quy định tại điểm b, Khoản 3, Điều 12 Nghị định số 16/2015/NĐ- CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ.

Trong đó, các khoản chi gồm để xây dựng, sửa chữa các công trình phúc lợi; chi cho các hoạt động phúc lợi tập thể của người lao động trong đơn vị; trợ cấp khó khăn đột xuất cho người lao động, kể cả trường hợp nghỉ hưu, nghỉ mất sức; chi thêm cho người lao động thực hiện tinh giản biên chế.

Tuy nhiên, trường lại chi cho các đơn vị bên ngoài như chi tiền hỗ trợ hoạt động của UBND phường Đồng Tâm số tiền 10 triệu đồng; chi tiền hỗ trợ của các tổ chức đoàn thể trên địa bàn dân cư số 4 phường Đồng Tâm số tiền 18 triệu đồng; chi tiền hỗ trợ của các tổ chức đoàn thể trên địa bàn dân cư số 5 phường Đồng Tâm số tiền 18 triệu đồng và chi cho các cộng tác viên làm việc với trường.

Chưa hết, trường còn trích lập Quỹ Dự phòng ổn định thu nhập hơn 55,6 tỷ đồng từ nguồn kinh phí chưa sử dụng của năm 2017 chuyển năm 2018 chưa phù hợp với quy định theo hướng dẫn tại Thông tư số 107/2017/TT-BTC.

Lê Phương