Giáo viên gửi kiến nghị Bộ GD&ĐT

Trước chủ trương điều chuyển giáo viên, UBND huyện Tương Dương đã tổ chức hội nghị gặp mặt các trường hợp nằm trong diện điều động, thuyên chuyển cùng lãnh đạo quản lý các trường học. Tại đây đã có một số ý kiến không đồng thuận, sau đó có đơn kiến nghị đến Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), cho rằng: “Việc chuyển giáo viên vùng (các xã - PV) Mai Sơn, Nhôn Mai xuống Hữu Khuông là không hợp lý, vì chuyển từ vùng khó khăn, biên giới đi vùng khó khăn hơn”.

Từ thông tin trên, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn 6672 ngày 11/9 giao Sở Nội vụ kiểm tra, xử lý nội dung dư luận phản ánh.

Ngày 13/9, Giám đốc Sở Nội vụ đã có quyết định thành lập tổ công tác liên ngành phối hợp Sở GD&ĐT cử thành viên tham gia kiểm tra việc điều động, thuyên chuyển, biệt phái giáo viên trên địa bàn huyện, trọng tâm tại xã Hữu Khuông.

Qua ghi nhận thông tin trên địa bàn huyện Tương Dương, nhằm điều hòa cơ cấu biên chế đảm bảo cho hoạt động của các trường hợp và giải quyết thuyên chuyển theo nguyện vọng đối với những trường hợp đủ điều kiện, đảm bảo về cơ cấu, thực hiện các quy định và Công văn 102 năm 2018 của UBND tỉnh, huyện Tương Dương đã thực hiện điều động, biệt phái giáo viên trên địa bàn.

Năm học 2021 - 2022, trên cơ sở cân đối lại định biên (thừa thiếu ở các đơn vị trường học) theo cấp học, môn học, cơ quan chuyên môn huyện Tương Dương đã đề nghị Chủ tịch UBND huyện xem xét, quyết định bố trí, sắp xếp 67 trường hợp. Trong đó, thuyên chuyển theo nguyện vọng 42 trường hợp (có 12 trường hợp hoán đổi nơi công tác theo nguyện vọng); điều chuyển giáo viên để cân đối đội ngũ thừa, thiếu 25 trường hợp; bố trí dạy liên trường nhóm giáo viên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Giáo dục thường xuyên 7 trường hợp.

Theo đánh giá về công tác sắp xếp, bố trí giáo viên năm học này, UBND huyện Tương Dương khẳng định đã phân tích, xem xét kỹ lưỡng từng trường hợp, đảm bảo hợp lý, đồng thời có xét đến yếu tố hoàn cảnh gia đình.

Theo ông Bùi Đình Sáng, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ, Tổ trưởng Tổ Công tác liên ngành, đoàn kiểm tra đã vào cuộc, ghi nhận tổng quan tình hình, nhận thấy ưu điểm trong công tác điều chuyển giáo viên tại huyện Tương Dương về quy trình thực hiện cơ bản dân chủ, khách quan, tạo được sự đồng thuận của đa số những cá nhân được điều chuyển. Công tác điều chuyển giáo viên nhằm mục đích cân đối đội ngũ về số lượng, chất lượng theo kế hoạch phát triển giáo dục, cơ bản khắc phục được việc thừa thiếu cục bộ giữa các trường; đồng thời giải quyết nguyện vọng số giáo viên đi tăng cường đã hết thời hạn. Riêng việc điều chuyển giáo viên dôi dư tại các xã Nhôn Mai, Mai Sơn đến các trường học ở xã Hữu Khuông là phù hợp về điều chỉnh cơ cấu, số lượng khoảng cách địa lý và theo đặc thù của địa phương vì giáo viên các trường này chủ yếu là người địa phương trong vùng.

Nhiều tồn tại, khuyết điểm

 
Tổ Công tác liên ngành cũng chỉ ra các tồn tại, khuyết điểm trong công tác điều chuyển giáo viên năm học 2021 - 2022.

UBND huyện Tương Dương chưa ban hành được kế hoạch điều chuyển giáo viên; chưa rà soát, đánh giá đầy đủ số giáo viên được điều động đi nghĩa vụ đến nay đã đủ thời gian để bố trí trở lại đơn vị cũ, đơn vị thuận lợi hơn. Công tác thông tin, gặp mặt trao đổi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của giáo viên chưa tốt, nên một số cá nhân chưa đồng thuận, qua đó để phát sinh ý kiến phản ánh, kiến nghị.

Theo quy định của pháp luật về quản lý viên chức và hướng dẫn của UBND tỉnh, các trường hợp điều động theo yêu cầu sắp xếp, bố trí giáo viên năm học 2021 - 2022 cần phải thực hiện theo hình thức biệt phái (không quá 3 năm). Việc UBND huyện Tương Dương quyết định điều giáo viên từ nơi thừa đến nơi thiếu bằng hình thức thuyên chuyển là chưa phù hợp. Còn có trường hợp thực hiện quy trình xét điều động chưa đầy đủ (chưa dựa trên kết quả bình xét của trường, chưa gặp giáo viên để trao đổi mà chỉ dựa vào đề xuất của Phòng GD&ĐT).

Tổ Công tác liên ngành cũng chỉ ra khuyết điểm khi UBND huyện Tương Dương chưa thực hiện quy định của UBND tỉnh về điều động, luân chuyển, biệt phái công chức, viên chức ngành GD&ĐT. Theo Công văn 7602 của UBND tỉnh quy định trước đó, “UBND cấp huyện lập danh sách giáo viên, nhân viên dự kiến điều động, luân chuyển, biệt phái giáo viên, nhân viên ngành GD&ĐT (có tài liệu minh chứng kèm theo) gửi về Sở Nội vụ để theo dõi, chỉ đạo việc triển khai thực hiện”.

Từ kết quả kiểm tra, Sở Nội vụ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện một số nội dung liên quan đến Chủ tịch UBND huyện Tương Dương, bao gồm: Thực hiện tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền, vận động đội ngũ viên chức ngành giáo dục của huyện có tâm huyết, trách nhiệm và sẵn sàng nhận nhiệm vụ, tận tâm cống hiến; rà soát lại các trường hợp điều động giáo viên từ nơi thừa sang nơi thiếu đảm bảo quy trình khách quan, công bằng, dân chủ; gặp mặt các giáo viên được điều động đến đơn vị mới để tạo đồng thuận trước khi quyết định. Đối với các trường hợp giáo viên được điều động đến các trường học trên địa bàn xã Hữu Khuông phải thực hiện thuyên chuyển có thời hạn đối với giáo viên tự nguyện viết đơn tình nguyện công tác (theo thời gian tình nguyện); các trường hợp còn lại ban hành quyết định biệt phái, có thời hạn không quá 3 năm.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND huyện Tương Dương phải tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân có hạn chế, khuyết điểm trong công tác điều chuyển giáo viên năm học 2021 - 2022, báo cáo về UBND tỉnh qua Sở Nội vụ trước ngày 30/9/2021.

Ngày 16/10, trao đổi với CTV Báo Thanh tra, ông Bùi Đình Sáng, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ, Tổ trưởng Tổ Công tác liên ngành về thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh giao liên quan đề nghị của Sở Nội vụ, cho hay: “Đoàn đã báo cáo UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh nhưng đến nay chưa có ý kiến, quan điểm về xử lý theo đề nghị của Sở. Hiện đoàn vẫn chưa nhận được sự chỉ đạo tiếp theo”.

Khó khăn, vướng mắc xoay quanh công tác luân chuyển, đó là: Tính cống hiến, chia sẻ với đồng nghiệp của một số giáo viên không cao, cơ bản chỉ muốn công tác tại các xã có chế độ chính sách cao, vùng thuận lợi, việc nhàn; trước khi ban hành quyết định sắp xếp, bố trí hầu hết các giáo viên đều tranh thủ các mối quan hệ để can thiệp, tác động

(báo cáo UBND huyện Tương Dương) 

Công văn số 6672/UBND-VX của UBND tỉnh Nghệ An gửi Giám đốc Sở Nội vụ, Sở GD&ĐT và Chủ tịch UBND huyện Tương Dương có nêu: Từ thông tin “trên địa bàn huyện Tương Dương vẫn còn một số bất cập trong việc luân chuyển giáo viên”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long yêu cầu các bên liên quan phối hợp kiểm tra, nếu đúng như phản ánh phải có biện pháp chấn chỉnh, đồng thời xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định. 
CTV Xuân Thống