Tại hội nghị, ông Nguyễn Duy Tuyên, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Yên Bái và ông Lương Đức Thiện, Trưởng phòng Nghiệp vụ IV đã trực tiếp truyền đạt, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ công tác tiếp công dân và hướng dẫn các kỹ năng, nghiệp vụ tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Trọng tâm là trình tự, thủ tục tiếp công dân, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo; kinh nghiệm xử lý, tiếp các đoàn công dân đông người, việc giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài.

Lãnh đạo Thanh tra tỉnh và Trưởng phòng Nghiệp vụ IV đã gắn truyền đạt nội dung nghiệp vụ với vận dụng xử lý các tình huống xảy ra trong thực tế để trao đổi, thảo luận, giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các quy định về công tác thanh tra, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Cũng tại hội nghị, các báo cáo viên đã trực tiếp trao đổi những vấn đề mang tính thực tiễn, giải đáp vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Đây là hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm nâng cao nhận thức, năng lực và cung cấp các kiến thức nghiệp vụ cho cán bộ, công chức thuộc các cơ quan, sở, ngành, địa phương để tham mưu, triển khai tổ chức thực hiện tốt các quy định về công tác công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thực tiễn.

 

Bùi Bình