Tại thị xã Kỳ Anh, Chánh Thanh tra Sở TN&MT đã ra quyết định xử phạt VPHC trong lĩnh vực khoáng sản đối với Công ty Cổ phần Lạc An, chủ dự án mỏ đá khe Sủm Ao, phường Kỳ Liên số tiền 80.000.000 đồng; Công ty Cổ phần Thương mại Anh Bảo, chủ dự án Khu đô thị Kỳ Long - Kỳ Liên - Kỳ Phương, phường Kỳ Liên vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên nước số tiền 18.378.000 đồng; Công ty TNHH Growmax Hà Tĩnh ở phường Kỳ Phương vi phạm lĩnh vực môi trường với số tiền 45.000.000 đồng.

Tại huyện Hương Sơn, cơ quan chức năng xử phạt VPHC trong lĩnh vực môi trường đối với ông Lê Mạnh Hùng, chủ trang trại chăn nuôi lợn thịt tại xã Hương Trà số tiền 35.000.000 đồng; ông Nguyễn Hải Triều, chủ trang trại chăn nuôi lợn xã Sơn Tây số tiền 35.000.000 đồng.

Chánh Thanh tra sở xử phạt số tiền 15.000.000 đồng đối với Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Lam Hồng ở phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh vi phạm lĩnh vực tài nguyên nước.

Tại huyện Nghi Xuân, xử phạt VPHC bà Nguyễn Thị Nghĩa, chủ trang trại chăn nuôi giống lợn thương phẩm tại xã Xuân Thành đã vi phạm lĩnh vực TN&MT nước số tiền 50.000.000 đồng; ông Phan Văn Diên, chủ trang trại chăn nuôi tổng hợp vùng Đồng Mồ ở xã Xuân Mỹ bị xử phạt VPHC trong lĩnh vực tài nguyên nước số tiền 27.987.000 đồng.

Chánh Thanh tra Sở đã xử phạt VPHC trong lĩnh vực môi trường đối với Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Công thương miền Trung tại thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên số tiền 71.000.000 đồng.

Tại huyện Kỳ Anh, bà Trần Thị Thu Hằng, chủ dự án chăn nuôi lợn nái ngoại theo hướng công nghiệp quy mô 600 con tập trung tại xã Kỳ Phong bị xử phạt VPHC trong lĩnh vực tài nguyên nước số tiền 17.815.000 đồng.

Cũng tại địa phương này, chủ trang trại chăn nuôi lợn thương phẩm tại vùng khe Chanh, thôn Đồng Phú, xã Kỳ Đồng của bà Đỗ Thị Dung Hoa bị Chánh Thanh tra Sở xử phạt VPHC lĩnh vực tài nguyên nước số tiền 8.570.000 đồng; Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thành Mỹ Phát miền Trung là chủ dự án Nhà máy chế biến tinh bột sắn Hà Tĩnh.vn tại xã Kỳ Sơn bị xử phạt số tiền 15.000.000 đồng.

Tại huyện Can Lộc, do vi phạm trong lĩnh vực khoáng sản, Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghiệp VN1, chủ dự án khai thác mỏ đá phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh và xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc bị Chánh Thanh tra Sở xử phạt số tiền 103.962.000 đồng.

Tại huyện Hương Khê, Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại An Vạn Lộc, chủ dự án Thủy điện Đá Hàn xã Hoà Hải bị xử phạt VPHC trong lĩnh vực tài nguyên nước số tiền 27.987.000 đồng.

Tại thị xã Kỳ Anh, Chánh Thanh tra Sở TN&MT đã ra quyết định xử phạt VPHC trong lĩnh vực khoáng sản đối với Công ty Cổ phần Lạc An, chủ dự án mỏ đá khe Sủm Ao, phường Kỳ Liên số tiền 80.000.000 đồng; Công ty Cổ phần Thương mại Anh Bảo, chủ dự án Khu đô thị Kỳ Long - Kỳ Liên - Kỳ Phương, phường Kỳ Liên vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên nước số tiền 18.378.000 đồng.

Trong thời gian này, Công ty TNHH KC Hà Tĩnh đóng tại xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà bị Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định xử phạt VPHC, đồng thời buộc thực hiện khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính gây ra trong lĩnh vực đất đai với số tiền 228.000.000 đồng.

Xuân Thống