Trong 26 cuộc thanh tra hành chính, đã ban hành được 8 kết luận thanh tra đối với 8 đơn vị. Nội dung thanh tra chủ yếu là thanh tra việc thực hiện chức năng nhiệm vụ; trách nhiệm của thủ trưởng trong thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng, chống tham nhũng…

Qua thanh tra, phát hiện vi phạm tổng số tiền gần 4,3 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách số tiền hơn 3,65 tỷ đồng, kiến nghị xử lý khác số tiền hơn 640 triệu đồng, kiến nghị xử lý hành chính 22 cá nhân (kiểm điểm rút kinh nghiệm 20 cá nhân; kiểm điểm có hình thức xử lý kỷ luật 2 cá nhân); chuyển cơ quan điều tra 1 vụ 1 đối tượng; nhiều kiến nghị rút kinh nghiệm, chấn chỉnh trong công tác quản lý, điều hành…

Cùng với đó, thanh tra các sở ngành cũng đã thực hiện được 311 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Những lĩnh vực thanh tra, kiểm tra chủ yếu như bảo vệ công trình giao thông, trật tự, an toàn giao thông vận tải, kinh doanh vận tải hành khách; hoạt động kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; việc chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng công trình; việc xây dựng theo giấy phép xây dựng, quy hoạch xây dựng; công tác quản lý về tài chính…

Kết quả thanh tra chuyên ngành cho thấy, có 54 trường hợp vi phạm. Tổng số tiền vi phạm hơn 3,8 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi hơn 3,8 tỷ đồng; đã ban hành 45 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền gần 330 triệu đồng; xử phạt bằng hình thức khác 3 tổ chức và 3 cá nhân thuộc lĩnh vực giao thông vận tải; các trường hợp còn lại đã nhắc nhở, tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện đúng quy định pháp luật…

Trong tháng, toàn tỉnh cũng tiếp 89 lượt với 91 người. Trong đó, cấp tỉnh tiếp 20 lượt với 20 người; cấp huyện tiếp 35 lượt với 37 người… Các cơ quan hành chính Nhà nước toàn tỉnh cũng đã tiếp nhận 87 đơn, giảm 21 đơn so với cùng kỳ và 16 đơn kỳ trước chuyển sang, nâng tổng số đơn phải xử lý trong kỳ là 103 đơn…

Chu Tuấn