Xét báo cáo của Thanh tra Chính phủ tại Văn bản số 396/BC-TTCP ngày 12/3/2020 về kiến nghị của ông Lê Tuấn Kiệt và một số công dân (tổ dân phố 1, 3 và 27 phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) liên quan đến việc xây dựng tuyến đường Tam Trinh; Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo: Giao Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và UBND TP Hà Nội thành lập đoàn liên ngành để thanh tra toàn diện dự án xây dựng tuyến đường Tam Trinh và các dự án liền kề với đoạn mở rộng thêm 15m đoạn đi qua tổ 1, 3 và 27 phường Yên Sở, quận Hoàng Mai; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1/6/2020.

TG