Mục đích, yêu cầu kế hoạch thanh tra chuyên đề đánh giá đúng thực trạng việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ một số mặt công tác của lực lượng cảnh sát giao thông. Trên cơ sở đó, phát huy những ưu điểm; làm rõ nguyên nhân, chấn chỉnh, khắc phục các khuyết điểm, hạn chế; xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân và kiến nghị xử lý sai phạm theo quy định (nếu có).

Qua thanh tra, phát hiện sơ hở, thiếu sót, bất cập các quy định của pháp luật, Bộ Công an trong quá trình thực hiện một số mặt công tác của lực lượng cảnh sát giao thông để kiến nghị cấp có thẩm quyền hủy bỏ, sửa đổi hoặc ban hành mới các quy định trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giữ gìn trật tự an toàn xã hội của lực lượng cảnh sát giao thông.

Quá trình thanh tra phải đảm bảo chính xác, khách quan, có trọng tâm, trọng điểm và tuân thủ các quy định của pháp luật về thanh tra, không làm cản trở hoạt động bình thường của đơn vị, địa phương được thanh tra.

Dự kiến trong tháng 11/2021, Thanh tra Bộ Công an sẽ tổng kết thanh tra chuyên đề này./.

Thiếu tá Trương Công Nam

Phòng 4, Thanh tra Bộ Công an