Về phía UBND tỉnh Long An có Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út cùng đại diện một số sở ngành, địa phương có liên quan.

Theo Quyết định thanh tra số 466/QĐ-TTCP, đoàn thanh tra sẽ tiến hành thanh tra công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng; quản lý đầu tư xây dựng và quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh Long An.

Thời kỳ thanh tra đối với công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng là từ ngày 1/1/2015 tới ngày 31/12/2022; đối với quản lý đầu tư xây dựng và quản lý, sử dụng đất đai, thời kỳ từ ngày 1/1/2016 tới ngày 31/12/2022. Trường hợp cần thiết, có thể xem xét trước và sau thời kỳ thanh tra này.

Đoàn Thanh tra sẽ do ông Nguyễn Trường Giang, Phó Cục trưởng Cục III, Thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn. Thời hạn thanh tra là 60 ngày làm việc thực tế, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra…

Phát biểu tại buổi công bố, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn yêu cầu trong quá trình thanh tra, đoàn thanh tra tập trung thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, đúng kế hoạch đã được phê duyệt. Đồng thời, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Long An có văn bản chỉ đạo, phân công đầu mối cụ thể để cung cấp thông tin đúng thẩm quyền cho đoàn thanh tra…

Thay mặt địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út đã tiếp thu toàn bộ nội dung quyết định thanh tra cũng như ý kiến chỉ đạo của Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn. Chủ tịch UBND tỉnh Long An yêu cầu các sở, ngành, địa phương chấp hành đúng yêu cầu của đoàn thanh tra về cung cấp hồ sơ, số liệu, cũng như phân công các đầu mối cụ thể trong suốt quá trình thanh tra…

Chu Tuấn