Phát biểu tại buổi công bố, ông Nguyễn Xuân Đạt, Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ, Trưởng đoàn Thanh tra nêu rõ mục đích, yêu cầu, sự cần thiết của hoạt động của Thanh tra Bộ Nội vụ, đồng thời nhấn mạnh, đây là cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2023 đã được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt.

Ông Nguyễn Xuân Đạt cũng yêu cầu đoàn thanh tra thực hiện nghiêm túc Quy chế Tổ chức và Hoạt động của đoàn thanh tra, giữ vững kỷ cương, kỷ luật hành chính trong hoạt động công vụ.

Thực hiện ủy quyền của Trưởng đoàn Thanh tra, ông Hoàng Quốc Tráng, Trưởng phòng Tổng hợp - Thanh tra Bộ Nội vụ, Phó Trưởng đoàn Thanh tra công bố toàn văn Quyết định số 575/QĐ-TTBNV ngày 11/9/2023 của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức; tiếp nhận vào làm công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; nâng ngạch công chức trong các cơ quan hành chính Nhà nước tại tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/8/2023.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh buổi công bố quyết định thanh tra

Ông Hoàng Quốc Tráng cũng phổ biến về nhiệm vụ, quyền hạn của trưởng đoàn thanh tra, thành viên đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; thông qua phương pháp làm việc của đoàn thanh tra đối với những nội dung thanh tra thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh và thuộc thẩm quyền của thủ trưởng các cơ quan, tổ chức; thông qua lịch làm việc của đoàn thanh tra với các cơ quan, tổ chức được thanh tra; đồng thời, đề nghị các cơ quan, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu để làm việc với Đoàn thanh tra.

Phát biểu tại buổi công bố, ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng tiếp thu các ý kiến của Trưởng đoàn Thanh tra Bộ Nội vụ và thống nhất về thời gian, chương trình, nội dung làm việc của Đoàn Thanh tra Bộ Nội vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bố trí thời gian, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu để làm việc với Đoàn thanh tra theo lịch; đồng thời, giao Sở Nội vụ làm đầu mối, đôn đốc các cơ quan, tổ chức chuẩn bị hồ sơ, tài liệu để Đoàn hoàn nhiệm vụ theo Kế hoạch.

Phương Anh