Đoàn sẽ kiểm tra các cơ quan tham mưu, quản lý ATTP của các địa phương; các tổ chức, cá nhân chế biến, sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm, dịch vụ ăn uống trên địa bàn.

Đoàn tiến hành kiểm tra đột xuất và theo kế hoạch.

Theo quyết định ngày 31/8/2023 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long ký, thời gian đoàn kiểm tra tiến hành sẽ thực hiện từ hôm nay (6/9) đến 6/10/2023.

Thành phần đoàn ngoài trưởng và các phó đoàn gồm Phó Chánh Thanh tra Sở Công Thương và Phó Chánh Thanh tra Sở Y tế, còn có các thành viên là lãnh đạo phòng, chuyên viên đến từ Chi cục Quản lý nông lâm hải sản và thủy sản, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Ủy ban MTTQ tỉnh và Công an tỉnh.

Xuân Thống