Phát biểu tại lễ công bố và trao quyết định, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng chúc mừng ông Lê Đình Nghị nhận nhiệm vụ mới, đồng thời chúc mừng Thanh tra Bộ GDĐT đã được kiện toàn đội ngũ lãnh đạo.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cho biết, tính chất công tác kiểm tra, thanh tra, thực hiện chức năng quản lý nhà nước hết sức phức tạp, nhạy cảm, đòi hỏi người làm công tác thanh tra không chỉ vững về chuyên môn, nghiệp vụ, hiểu biết pháp luật mà còn phải có tâm, có tầm, có phương pháp làm việc. 

Tân Phó Chánh Thanh tra trưởng thành và từng tham gia lãnh đạo cơ sở giáo dục đại học, hy vọng sẽ tiếp tục phát huy năng lực, phẩm chất, kinh nghiệm để tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình ở cương vị mới.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng đề nghị Chánh Thanh tra Bộ cùng tập thể lãnh đạo Thanh tra Bộ sớm phân công nhiệm vụ phát huy sở trường, năng lực của tân Phó Chánh Thanh tra. Toàn thể cán bộ, công chức Thanh tra Bộ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, công bằng, công tâm, khách quan, trung thực, cùng hợp tác, cộng sự, chia sẻ, giúp tân Phó Chánh Thanh tra hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần làm công tác thanh tra Bộ GDĐT ngày càng hiệu quả.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Chánh Thanh tra Lê Đình Nghị gửi lời cảm ơn đối với sự tin tưởng và giao nhiệm vụ của Ban Cán sự Đảng, của lãnh đạo Bộ GDĐT, Thanh tra Bộ… Đồng thời cho biết, đã xác định rõ nhiệm vụ giao; sẽ nỗ lực cùng lãnh đạo Thanh tra Bộ và các cán bộ, công chức xây dựng tập thể thanh tra ngày càng đoàn kết, vững mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ mà lãnh đạo Bộ GDĐT giao phó.

Đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được sự chỉ đạo sát sao của Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ GDĐT, Chánh Thanh tra; sự phối hợp của các vụ, cục, đơn vị của bộ; sự đồng hành của cán bộ, công chức Thanh tra Bộ để có thể hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Phương Hiếu