Sở GTVT Bình Thuận vừa công bố quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô tại các doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh (đợt 1).

Đoàn thanh tra do ông Nguyễn Thanh Long, Chánh Thanh tra Sở GTVT làm Trưởng đoàn.

Phó Trưởng đoàn gồm ông Hồ Mai Sinh, Phó Chánh Thanh tra Sở và ông Lê Bảy, Trưởng Phòng Quản lý Vận tải - Phương tiện và người lái.

Đây là cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2023 đã được giám đốc sở quyết định phê duyệt.

Nội dung thanh tra tập trung vào việc chấp hành quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/1/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ GTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 02/2021/TT-BGTVT ngày 4/2/2021).

Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2022 đến thời điểm thanh tra. 

Đoàn sẽ tiến hành thanh tra tại các đơn vị theo lịch cho đến khi kết thúc.

Nhật Minh