Theo Tân Hoa xã, Thủ tướng Lý Cường, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã đưa ra nhận xét này tại cuộc họp của Hội đồng Nhà nước về quản trị trong sạch.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Lý Cường ghi nhận những tiến bộ mà chính quyền các cấp và các ban, ngành đã đạt được trong năm qua trong việc cải thiện hành vi của Đảng, đề cao tính liêm chính và chống tham nhũng.

Ông Lý kêu gọi tuân thủ nghiêm ngặt kỷ luật và quy định chính trị, đồng thời kêu gọi chính quyền các cấp và các cơ quan của quốc gia tập trung vào việc chấn chỉnh tham nhũng trong các lĩnh vực trọng điểm, loại bỏ các căn cứ gây ra tham nhũng bằng cách cải cách sâu rộng và đảm bảo rằng công tác ngăn ngừa và khắc phục tham nhũng được thực hiện nhất quán, bền vững.

Thủ tướng Trung Quốc cho rằng, khi đánh giá hiệu quả hoạt động, việc tập trung vào lợi ích của người dân là điều cần thiết.

Ông nhấn mạnh, cần kiên quyết giải quyết các thủ tục vô nghĩa, quan liêu, đề phòng những suy nghĩ và hành vi tự mãn, đồng thời nỗ lực thực hiện các quyết định, kế hoạch của Trung ương Đảng.

Đức Anh