Đạo luật Chống rửa tiền (sửa đổi) được Quốc hội Philipines phê chuẩn tháng 5 vừa qua và có hiệu lực vào tháng 8/2017, theo đó yêu cầu các sòng bạc phải báo cáo cho Ủy ban Chống rửa tiền quốc gia những “giao dịch được bảo hiểm”. Quản lý casino cũng phải báo cáo cả những giao dịch tiền mặt đơn lẻ nào có giá trị lớn hơn 5 triệu peso (tương đương 97.500 USD).

Ủy ban Chống rửa tiền, cùng với Tổng Công ty Giải trí và Trò chơi Philipines (quản lý casino đến từ Khu Kinh tế Aurora Thái Bình Dương) và Freeport (đến từ khu vực kinh tế Cagayan), đã chấp thuận việc casino được bảo vệ bởi Đạo luật Chống rửa tiền (chính thức có hiệu lực từ ngày 4/11/2017).

Trong khuôn khổ pháp lý mới, tất cả người chơi được yêu cầu phải trình bày hồ sơ nhận dạng và sòng bạc phải lưu giữ hồ sơ này trong ít nhất 5 năm.

Khi bàn về hiệu quả tổng thể nền kinh tế Philipines, IMF cho biết: “Triển vọng nền kinh tế Philipines rất thuận lợi, bất chấp những biến động từ bên ngoài. GDP thực tế của Philipine được dự báo tăng trưởng ở mức 6,6% năm 2017 và 6,7% năm 2018, do nhu cầu trong nước tăng mạnh”.

Võ Như Uyên